Lieporių g. 2, LT-78244, Šiauliai PAŠTAS INTRANETAS KONTAKTAI
  
PAAUGLIŲ NAUDOJIMOSI SOCIALINIAIS TINKLAIS PRIEŽASTYS ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOJE

Data: 2013-01-24

    2012 m. lapkričio mėn. gimnazijoje atliktas tyrimas, kuriuo siekėme išsiaiškinti paauglių naudojimosi socialiniais tinklais priežastis. Tyrime dalyvavo šešiasdešimt  I-II klasių gimnazistų.

    Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugiausiai laiko mūsų gimnazijos paaugliai praleidžia tinkluose „Facebook.com“ ir „Youtube.com“. Daugiau nei pusė respondentų (55%) per dieną virtualioje erdvėje praleidžia nuo 2 iki 4 valandų kiekvieną dieną (92 %). Mokiniai teigia, kad jiems internetas reikalingas mokymuisi gimnazijoje (34%), bendravimui (28%), pramogoms (33%), o 5% - darbui. Gimnazistai nurodė, kad bendravimas socialiniais tinklais patogesnis, nei realybėje (21%), jie nori atsitraukti nuo kasdieninės veiklos (21%), gali susipažinti su naujais žmonėmis (21%), padeda palaikyti ryšį su giminaičiais ir draugais (21%), gali nevaržomai išsakyti savo nuomonę (15%). 46 % apklaustųjų teigia, kad socialiniai tinklai visada arba dažnai juos blaško ruošiant namų darbus. Net 46% apklaustųjų nesusimąsto apie asmeninės informacijos saugumą. Apibendrinus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad naudojimasis socialiniais tinklais daugumai paauglių užgožia natūralų bendravimą realybėje.

Tyrimo medžiaga (skaidrės)


Parengė socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė
NaujienosNaujienos

2015-04-30 Dėmesio
 

Piešiančių ir kuriančių gimnazijos bendruomenės narių dėmesiui!

Siekiant humanizuoti gimnazijos aplinką, praturtinti ją meniniais akcentais ir įrengti naują poilsio erdvę gimnazistams,

 mokyklos direktorė

Kviečia sukurti freskos projektą

 „Saulėtekio“ gimnazijos trečio aukšto foje prie 322 kabineto

tema

„Miestas“

plačiau >>>

Kita informacijaKita informacija

2015-03-30 „Samsung School“ interaktyvioji klasė Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje

    Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomo projekto  „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra” dėka gautas „Samsung School“ interaktyviosios klasės komplektas. Šiuo projektu įgyvendinamas švietimo sistemos infrastruktūros atnaujinimas, naudojant šiuolaikinių informacinių technologijų teikiamas galimybes. Projekto metu profesinio mokymo įstaigos, bendrojo ugdymo mokyklos aprūpinamos nešiojamais kompiuteriais, o atrinktos mokyklos - planšetinių kompiuterių komplektais.

Vasa­rio 25 dieną  Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­joje uždaroji akcinė bendrovė „NBCS“ organizavo 8 akademinių valandų mokymus apie inte­rak­ty­vios kla­sės panau­do­jimo gali­my­bes ugdymo procese. Mokymuose dalyvavo ir mūsų gimnazijos informacinių technologijų mokytojai Ričardas Gečas, Sergej Zaikin ir ugdymo karjerai specialistė bei vokiečių ir rusų kalbų mokytoja Lina Šidlauskienė. Kovo 26 dieną šie mokytojai pristatė interaktyviosios klasės komplektą gimnazijos pedagogų kolektyvui ir pasidalino mokymuose įgytomis žiniomis ir patirtimi.

 „Samsung School“ yra skirtas mokymo proceso organizavimui ir valdymui, gali padėti mokytojams sudominti mokinius mokymosi procesu taip pat sutei­kia gali­mybę moky­to­jams inte­rak­ty­viais meto­dais rengti medžiagą pamo­koms bei ja dalin­tis su kole­go­mis. „Samsung School“  leidžia mokinių mobiliuosius įrenginius apjungti į vieną bendrą tinklą, kurti viktorinas, apklausas, organizuoti darbus grupėse.

 Džiaugiamės, kad nuo šiol „Saulėtekio“ gimnazijos mokytojai galės savo mokiniams žinias perteikti pritaikydami naujausius interaktyvius mokymo metodus ir skaitmeninius informacinius išteklius.

Nuotraukos >>>

Ugdymo karjerai specialistė Lina Šidlauskienė2015-03-27 Akcija „DONORYSTĖ - GYVYBĖS VILTIS“ TAPK KRAUJO DONORU!

   „SAULĖTEKIO GIMNAZIJOJE“ 2015 balandžio 14 d. nuo 9 valandos 204 kabinete bus imamas kraujas iš donorų, gydytoja atsakys į rūpimus klausimus kraujo donorystės tema. Duodantiems kraujo nemokamai nustatoma kraujo grupė ir Rezus faktorius, hemoglobino kiekis kraujyje, po kraujo davimo atliekami hepatito B, C, sifilio, ŽIV tyrimai. 

    Kviečiame  mokinius, jų artimuosius ir visus kolektyvo narius, norinčius ir galinčius duoti kraujo.

TU GALI IŠGELBĖTI TRIS GYVYBES!

NEBŪK ABEJINGAS-JUK TAI NIEKO NEKAINUOJA!

GERA DARYTI GERA!

plačiau >>>

2015-03-27 Pilietiškumo popietė, skirta Ukrainai nepaliko abejingų

    2015 m. kovo 25 d. 14.00 val. gimnazijos aktų salėje „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniai ir miesto gimnazistai buvo pakviesti į pilietiškumo popietę „Esame vieno kraujo", skirtą palaikyti Ukrainą kovoje dėl savo laisvės. Popietės pradžioje skambėjo karo dainos, kurias dainavo Gabija iš Gegužių progimnazijos bei „Saulėtekio“ gimnazijos folkloro ansamblis „Vieversėlis“. IIIa klasės gimnazistė Veronika ir Lina pristatė pranešimą apie Ukrainos valstybingumo simbolius bei tradicijas.
Popietės dalyviai iš pirmų lūpų išgirdo apie Ukrainą - pabėgėlė iš Donecko pasakojo savo gyvenimo istoriją ir ragino mokinius branginti savo tėvynę, gimtąjį miestą bei saugoti laisvę. Savanoris iš Naujosios Akmenės mokiniams suteikė informacijos apie teikiamą paramą Ukrainos gyventojams, kariams. KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos) atstovai priminė, jog Šiauliuose paramą Ukrainai padeda rinkti KASP Prisikėlimo apygardos 6 – oji savanorių rinktinė. Popietės vedėjas Šiaulių miesto skautų tunto atstovas Sergejus Staponkus mokinius pakvietė pažiūrėti fotografijų ekspozicijos „Doneckas nuotraukose“, kuri keliaus į kitas įstaigas ir žmonėms primins apie skaudžius karo įvykius Ukrainoje. Ši popietė dar kartą priminė, jog esame vieno kraujo, nesvarbu, kokioje šalyje gyvename.
Nuotraukos >>>

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Violeta Butkienė2015-03-25 Paskaita „Istorija ir informacinis karas- ką turėtų žinoti kiekvienas pilietis? “

,,Mes randame gyvenime tai, ką patys jam suteikiame“

                                                                                                                                                R.V. Emersonas

 

    Kovo 20 d. popietę „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniai dalyvavo VU dėstytojo V.Volungevičiaus ir studentės L.Lesauskaitės organizuotoje paskaitoje  „Istorija ir informacinis karas - ką turėtų žinoti kiekvienas pilietis? “. Jos metu sužinojome, kad ne visos istorinės knygos pateikia mums tikrus įvykius, todėl reikia išmokti tinkamai atsirinkti literatūrą. Taip pat buvo plačiai nagrinėjama ir apžvelgta mūsų kaimynų, lenkų, pozicija, iškeltas klausimas ar ši valstybė Lietuvai yra priešiška, ar kaip tik sąjungininkė bei pagalbininkė. Trumpai, bet aiškiai buvo aptartas Lietuvos aukso amžius, dar kitaip vadinamas pagonybe. Ši paskaita buvo naudinga, turėjome galimybę į istorijos įvykius pažiūrėti kitu kampu. Supratome, kad kiekviena valstybė turi savo praeitį, kurios negalime pakeisti, tačiau egzistuoja ir ateitis, kurią galime kurti šviesesnę ir geresnę visi drauge.

                                                                   III a kl. mokinė Jonaitytė Lina2015-03-24 Paskaita „Žalingi įpročiai – pinklės jaunimui“

    Kovo 24 d. „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko paskaita „Žalingi įpročiai – pinklės jaunimui“. Paskaitą vedė PPT psichologė Irena Česnulaitienė. Psichoaktyvi medžiaga – tai bet kokia medžiaga, kurią vartoja žmonės, kad pakeistų savo elgesį, mąstymą ar emocinę būseną. Psichoaktyvioms medžiagos priklauso ne tik narkotikai, bet ir alkoholis bei tabakas. Psichologės teigimu, paaugliui pradėjus vartoti narkotikus, labai greitai susiformuoja psichinė priklausomybė. Ji pasireiškia tuo, kad paauglys vėl ir vėl nori pajusti tą psichinę būseną, kurią jautė apsvaigęs nuo narkotikų. Būtina turėti kuo daugiau informacijos apie svaiginimosi būdus, kurie sparčiai plinta jaunimo tarpe. Didžioji dauguma gimnazistų net nepagalvoja, jog vieną dieną ir jiems gali būti pasiūlyta narkotikų. Po paskaitos peržiūrėti trumpi filmai apie tai, kaip atrodo žmogus pavartojęs narkotikų. Ačiū psichologei  Irenai už informatyvią ir įdomią paskaitą.
Nuotraukos >>>

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Leonora Mikuckienė2015-03-23 Teisinių žinių konkursas „Temidė“

    2015 m. kovo 19 d. Šiaulių  „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko Šiaulių miesto  bendrojo ugdymo įstaigų mokinių respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“. Konkurso dalyviams teko įveikti tris užduotis – pristatyti komandą, įveikti protų mūšį teisės tema bei atlikti atsisveikinimo užduotį. Mūsų komanda „Brigada 2G2LB“, kurią sudarė – Lukas Vigelis (IIIa), Gabrielius Lapinskas (IIIa), Gretė Jokubauskaitė (IVb), Berta Šinkūnaitė (IVb) ir Laurynas Kerežius (Ia) tapo nugalėtojais. Komandos nariai džiaugiasi iškovotais prizais bei pirmąja vieta. Sveikiname komandą! Komandą teisinių žinių konkursui rengė socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė, neformaliojo ugdymo organizatorė Lina Jokubauskienė ir choreografijos mokytoja Sigita Saikutė - Januškienė. Joms talkino komisaras inspektorius Sigitas Petraitis.     
Nuotraukos >>>         

Jurgita Kerežienė2015-03-23 Šiaulių miesto bendruomenės susitiko krepšinio aikštelėje
2015 m. kovo 21 dieną  „Saulėtekio“ gimnazijos sporto salėje vyko Šiaulių miesto bendruomenių krepšinio 3x3 turnyras. Turnyro tikslas – sutelkti miesto bendruomenes turiningam laisvalaikiui sportuojant, puoselėti sveiką gyvenimo būdą darbuotojų, pareigūnų, valstybės tarnautojų, mokinių, mokytojų, dėstytojų ir studentų tarpe bei išsiaiškinti stipriausias bendruomenių krepšinio komandas.
plačiau >>>

2015-03-19 Džiugios pergalės lietuvių kalbos diktanto konkurse

   Šių metų vasario 12 dieną Gegužių progimnazijoje vyko XII diktanto konkursas, skirtas vasario 21-ajai, Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, paminėti. Jame dalyvavo Lieporių mikrorajono švietimo įstaigų mokiniai, mokytojai (ne lietuvių kalbos specialistai) ir kiti darbuotojai. Kovo 10 dieną per šventinį Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą paaiškėjo konkurso nugalėtojai. Mūsų gimnazijos trys mokinės užėmė prizines vietas! Nuoširdžiai sveikiname I-ąją vietą laimėjusią IVb klasės mokinę Robertą Jocaitę (mokytoja Jūratė Montvidienė), III-ąją vietą laimėjusias IIa klasės mokinę Teodorą Plepytę (mokytoja Roma Glinskienė) ir Ia klasės mokinę Viltautę Titenytę (mokytoja Jūratė Montvidienė)! Didžiuojamės gimtąjį žodį puoselėjančiu jaunimu!

 

                                                                                                                     Lietuvių kalbos mokytojai

 2015-03-18 Fotokonkursas „Rink taškus - būk išmanus!“

    Mūsų gimnazijos komanda dalyvavo fotokonkurse „Rink taškus – būk išmanus!”, kurį organizavo sistema „Egzaminatorius.lt“ ir Lietuvos mokinių parlamentas. Laimėjome garbingą II – ąją vietą! Mokiniai gavo dviejų mėnesių neribotą  „Egzaminatorius.lt“ licenciją, kurios dėka galės sėkmingiau pasiruošti artėjantiems egzaminams.

Istorijos mokytoja Ramūnė Gedminienė2015-03-16 Žygis „11 nuotraukų Lietuvai”

    Kovo 10 d. I-III klasių gimnazistai  dalyvavo Normundo Valterio jaunimo mokyklos organizuotame žygyje „11 nuotraukų Lietuvai”. Žygyje  dalyvavo 18 komandų, daugiau nei 200 mokinių iš Šiaulių miesto gimnazijų ir progimnazijų. Kartu su mokiniais žygiavo ir KASP 6-osios rinktinės kariai savanoriai, ir Oro gynybos bataliono karių komanda.  Susirinkusius žygio dalyvius pasveikino miesto meras Justinas Sartauskas ir Švietimo skyriaus vedėja Violeta Damskienė. Visi sugiedojo Lietuvos himną. Įveikę 11 kilometrų ir nusifotografavę prie Šiaulių miestui svarbių objektų, žygio dalyviai rinkosi P. Višinskio viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Normundo Valterio jaunimo mokyklos direktorė Loreta Tamulaitienė pasveikino komandas ir įteikė padėkas. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokiniai prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinių paminėjimo.
Nuotraukos >>>

                                                                        Mokytojos Nijolė Pankratovaitė ir Irma Žemaitienė2015-03-16 Netradicinis renginys Jaunimo darbo klientams

     2015 m. vasario – balandžio mėnesiais Jaunimo darbo centruose vyksta renginių ciklas-akcija „Planuok karjerą atsakingai“. Karjeros dienose,  susitikimuose, seminaruose ir  simuliaciniuose užsiėmimuose dalyvauja darbdaviai, socialiniai partneriai, švietimo įstaigų, karjeros centrų, studentų atstovybių ar konkrečių profesijų atstovai.  

Šiaulių Jaunimo darbo centras pakvietė „Saulėtekio“ gimnazijos karjeros specialistę, vokiečių ir rusų kalbų mokytoją Liną Šidlauskienę pravesti Jaunimo darbo centro klientams seminarą „Gebėjimas atpažinti ir valdyti savo emocijas lemia sėkmę gyvenime; Emocijos ir jausmai: jų įtaka karjerai“. Seminaro metu siekta ugdyti gebėjimą įvardinti bei atpažinti savo, kitų žmonių emocijas ir jausmus, kalbėti apie savo jausmus, tinkamai juos reikšti, žinojimą sieti su ateities planais.  Ugdyti gebėjimą įvardinti emocijas ir jausmus, kalbėti apie savo jausmus, tinkamai juos reikšti, atpažinti kito jausmus, žinojimą sieti su ateities planais. Ugdyti gebėjimą įvardinti emocijas ir jausmus, kalbėti apie savo jausmus, tinkamai juos reikšti, atpažinti kito jausmus, žinojimą sieti su ateities planais. Ugdyti gebėjimą įvardinti emocijas ir jausmus, kalbėti apie savo jausmus, tinkamai juos reikšti, atpažinti kito jausmus, žinojimą sieti su ateities planais.

Šiaulių Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Bagdonavičienė dėkojo lektorei už netradicinį renginį: “Labai netradicinė įdomi tema, įtraukianti dalyvius ne tik klausyti, bet ir kalbėti. Esu tikra, kad šis renginys buvo labai naudingas jaunimui“. Džiaugiamės gražiu „Saulėtekio“ gimnazijos ir Jaunimo darbo centro bendradarbiavimu ir tikimės naujų prasmingų projektų.

Nuotraukos >>>

Ugdymo karjerai specialistė Lina Šidlauskienė2015-03-14 Patriotiškumo pamoka „Saulėtekio“ gimnazijoje su projekto „Misija Sibiras“ dalyve

    Jau tapo tradicija, jog kasmet „Saulėtekio“ gimnazijoje svečiuojasi projekto „Misija Sibiras“ dalyviai. Šiemet mūsų gimnazijoje apie 2014 metų ekspediciją į Krasnojarsko kraštą pasakojo projekto dalyvė Laura Rojutė.
    Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbiant negrįžusius iš Sibiro tremtinius, ir Lietuvos himnu. Laura Rojutė pirmiausia gimnazistams priminė istorijos faktus apie Molotovo-Ribentropo paktą, sovietų okupaciją, tremtį. Jei nebūtų trėmimų, šiandien Lietuvoje gyventų apie 5 milijonus lietuvių.

plačiau >>>

2015-03-14 MAX štangos spaudimo varžybos

     2015 kovo 10 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko kasmetinės MAX štangos spaudimo varžybos. MAX rungtyje dalyviai varžėsi, kas paspaus didesnį svorį vieną kartą ir pasieks didžiausią Vilkso koeficientą. Šiemet į varžybas pasikvietėme Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos vaikinų komandą. Svečiai buvo stipresni, tad kitais metais sieksime revanšo ir kviesime kitas Šiaulių miesto gimnazijas prisijunkti prie mūsų! Visiems varžybų dalyviams linkime siekti dar aukštesnių rezultatų kitose varžybos.
Nuotraukos >>>

Kūno kultūros mokytojas Robertas Baranauskas2015-03-10 „Kūrybinės ROBOTIKOS dirbtuvės“

    Kovo 5 d., besidomintys robotika, buvo pakviesti į „Kūrybines ROBOTIKOS dirbtuves“ Šiaulių „Romuvos“ progimnazijoje.

    Renginyje robotikos projektus pristatė Šiaulių universiteto doc. dr. N. Ramanauskas, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos robotikos entuziastai. O savo robotų tikslumą ir greitumą išmėgino Sumo robotų varžybose, linijos sekimo rungtyje ir FLL lauke vykdydami misijas.

    Renginio dalyviai galėjo ne tik susipažinti su robotų rūšimis (LEGO Mindstorms robotais, Arduino robotais), stebėti varžybas, bet turėjo galimybę programuoti Lego Mindstorms robotus bei dalyvauti mini kliūčių turnyre.

„Kūrybinės robotikos dirbtuvės“ sudomino ir į veiklas įtraukė visus: nuo pradinių klasių dalyvių iki vyriausiųjų gimnazistų.
Nuotraukos >>>

Filmas „Kūrybinės robotikos dirbtuvės“

Renginį organizavo Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos IT mokytojas R. Gečas ir Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos IT mokytoja R. Nemanienė.2015-03-10 Šiaulių universiteto renginys „Diena su studentu“

    Šiaulių universitetas organizavo atvirų durų dieną, skirtą mokiniams ir jų  mokytojams. Universiteto bibliotekoje vyko renginys „Diena su studentu“. Šiame renginyje dalyvavo mūsų gimnazijos moksleiviai, kurie į studijas universitete pažvelgė kitaip ir keitė požiūrį į studijų procesą bei studento kasdienybę. Aktyvių veiklų metu gimnazistams buvo suteikta galimybė iš arčiau susipažinti su juos dominančiomis sudijų sritimis.

                                                                                    Diana Kniežaitė2015-03-10 Tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

   Kovo šeštą dieną Šiaulių Universitete vyko  Simono Daukanto gimnazijos organizuota tarptautinė konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Konferencija vyko  penkioliktą kartą,  kiekvienais metais joje dalyvauja vis daugiau mokinių su savo darbais. Šioje konferencijoje dalyvavo IIB klasės gimnazistas Erlandas Aksomaitis. Erlandas konferencijos dalyviams pristatė du savo sukurtus projektus - „E-sodas“ ir „Arduino valdomas gimnazijos skambutis“. Konferencijai ruoštis padėjo mokytojas Ričardas Gečas.2015-03-09 Frankofonijos dienos minėjimas

   Kovo 20-ąją – Tarptautinę Frankofonijos dieną – visame pasaulyje švenčia daugiau nei 800 milijonų žmonių. Kas yra frankofonija? Šią savoką sugalvojo prancūzų eseistas geografas O. Reclus 1880 m., norėdamas apibrėžti visumą geografinių regionų, kuriuose vartojama prancūzų kalba. Dabar frankofonija suprantama kaip prancūziškai kalbančių žmonių visuma.

  1970 m. kovo 20 d. buvo įkurta Tarptautinė Frankofonijos organizacija (TFO). Ši diena taip pat tapo prancūzų kalbos ir kultūros sklaidos pasaulyje diena. Lietuvoje Frankofonijos diena minima nuo 1999 m., kai Lietuva buvo priimta į TFO stebėtojos teisėmis.

  Dabar prancūzų kalba yra oficiali kalba net 33 šalyse ir antroji kalba pasaulyje (po anglų kalbos), kurios labiausiai mokomasi. Kai kuriose šalyse ji yra vienintelė oficiali kalba, kitose – viena iš greta vartojamų oficialų kalbų.

plačiau >>>

2015-03-09 Puikus abiturientų pasirodymas projekte „Įsivertink prieš egzaminą“

    Nuo 2014 m. gruodžio mėnesio „Saulėtekis“ prisijungė prie internetinės ruošimosi brandos egzaminams sistemos „Egzaminatorius.lt“. Biologijos, matematikos, lietuvių kalbos ir istorijos pamokose mokytojai išnaudoja jos galimybes inovatyviam ir efektyvesniam egzaminų pasiruošimui: mokiniai savarankiškai atlieka užduotis, gauna savalaikius rezultatus ir jų išsamią analizę. Matydami mokinių spragas, mokytojai koreguoja planus ir ugdymo procesą, siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų.

    Kovo 1 d. istorijos bandomojo egzamino etapu baigėsi mėnesį trukęs mokinių įsivertinimo prieš brandos egzaminus projektas „Įsivertink prieš egzaminą“. Šį projektą įgyvendino Lietuvos mokinių parlamentas kartu su „Egzaminatoriumi.lt“.

    Galime pasidžiaugti sėkmingu mūsų abiturientų įsivertinimu: biologijos ir matematikos bandomųjų egzaminų rezultatai buvo treti tarp 8 miesto gimnazijų, o istorijos egzamine pranokome šešių gimnazijų abiturientus. Tikimės, kad taip pat puikiai ketvirtokai pasirodys ir brandos egzaminų sesijoje. Sėkmės!

Ugdymo skyriaus vedėja Romena Ruškienė

 

2015-03-06 Projektas „Sveika ir saugi gimnazijos bendruomenė“

    Sudėtinga ekonominė ir socialinė situacija Lietuvoje daro didelę įtaką mokinių psichinei ir fizinei sveikatai, todėl trečius metus ,,Saulėtekio“ gimnazijoje tikslingai vykdytas Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas bendruomenės sveikatinimo projektas „Sveika ir saugi gimnazijos bendruomenė“. Projektas teikė žinių mokiniams apie sveikatą ir pagrindinius sveikos gyvensenos principus. Įgyvendinant šio projekto tikslus, skatintas moksleivių susidomėjimas žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos aktualijomis, lavinti sveikos gyvensenos įgūdžiai. Per edukacinius užsiėmimus akcentuotos šeimos tradicinės vertybės: lyčių lygybė, vaikų saugumas, kartų solidarumo principai. Minėtų tikslų siekta organizuojant paskaitas gimnazijos bendruomenei apie sveikatos stiprinimą, žalingų įpročių poveikį, sveikos gyvensenos naudą žmogui ir visuomenei. Kartu su mokiniais kurti stendiniai pranešimai atkreipė jų dėmesį į sveikatos sutrikimus, kuriuos sukelia žalingi įpročiai ir kiti rizikos veiksniai. 

plačiau >>>

2015-03-06 Paskaita įmonėje „Salda”

    Kovo 5 d. popietę „Saulėtekio” gimnazijos mokiniai praleido įmonėje „Salda“. Ji garsėja kokybiška vėdinimo įrangos gamyba ne tik Šiauliuose, bet ir užsienio valstybėse. 25-erius metus gyvuojančios įmonės darbuotojai mus pasitiko su šypsenomis ir gera nuotaika. Palydėję į konferencijų salę, personalo vadybos, finansų ir IT specialistai mums plačiai papasakojo apie „Saldoje” vykstantį darbo procesą. Sužinojome, kad tai iš tikųjų nelengvas, tačiau, kaip patys specialistai teigė, įdomus, iššūkių ir netikėtumų kupinas darbas. Mokiniai diskutavo, uždavinėjo rūpimus klausimus ir mėgavosi pasakojimais. Ne vienas susidomėjo ir susimąstė apie savo ateitį, kad galbūt čia, šioje imonėje, būtų puiki galimybė save realizuoti. Pakilios nuotaikos, apdovanoti įmonės suvenyrais ir su neišdildomais ispūdžiais bei nauja patirtimi, šiltą ir gražią pavasario popietę sugrįžome namo.

 

                                                                                                                      Jonaitytė Lina2015-03-03 Abiturientų Šimtadienio šventė

    Vasario 27 dieną Šiaulių miesto kultūros centre vyko mūsų gimnazijos abiturientų Šimtadienio šventė. Ketvirtokai parodė spektaklį pagal V. V. Landsbergio kūrinį „Pelytė Zita", kuris susilaukė gausių aplodismentų. Visi buvo sužavėti abiturientų vaidyba, kostiumais bei įspūdingomis dekoracijomis. O kas gali būti gražiau už mokyklinį valsą? Žiūrovai neliko abejingi ir trečiokų pasirodymui. Šį kartą trečiokai ketvirtokus pasveikino, surengdami jiems televizijos publicistinę laidą „Nuo balos iki vandenyno", sveikinimus taip pat siuntė sinchroninio plaukimo grupė "Mėlynieji taškučiai".
     Ši tradicinė šventė sušildė visų širdis. Liko tik  šimtas dienų iki egzaminų, tad sėkmės mieli abiturientai!

Neformaliojo ugdymo organizatoė Lina Jokūbauskienė

 Įspūdžiais apie Šimtadienio šventę pasidalijo ir III d klasės auklėtoja Asta Plukienė:

„ŠIMTADIENIS“ yra jėga!!!

     Negalėčiau išskirti nė vienos šios šventės dalies – ši patiko, kita šiek tiek mažiau, o va tai, tai turėčiau priekaištų... Mačiau virpančias mūsų vaikų  rankas ir kojas, kai jie taip stengėsi nugalėti didžiulę baimę ir kiek įmanoma grakščiau slysti valso melodijos apsupty ir gėrėjausi... Stebėjausi spektaklio herojų profesionalumu ir su pasididžiavimu gėriau į save tylias sėdėjusiųjų man už nugaros replikas: „Bet kaip vaidina, ką? Negėda būtų ir kitiems parodyti“... Gėrėjausi ansambliečių muzikavimo technika, paslapčiom vis mintyse palygindama: „Kaip stipriai per tuos pora metų patobulėjo, kokius sudėtingus kūrinius groja ir kaip publiką „užveda“... Manau, šventė pavykusi yra tada, kai nuo emocijų truputuką svaigsta galva. Taip ir jaučiausi. Vadinasi, Šimtadienis tikrai pavyko...

Nuotraukos >>>

 2015-03-02 I-II klasių berniukų tinklinio varžybos

   Sausio ir vasario mėnesiais gimnazijos sporto salėje vyko I-II klasių berniukų tinklinio varžybos. Pagrindiniai tikslai buvo populiarinti tinklinio žaidimą ir išsiaiškinti geriausiai žaidžiančią I-II klasių komandą.

    Dalyvavo šešios komandos. Geriausiai sekėsi IIa klasės komandai – Arnoldui Rimkevičiui, Eligijui Šalkauskui, Edgarui Lopatovui, Romanui Charaim, Lukui Žymantui, Nikitai Zaicev, Domantui Vaitoškai, Mantui Juozapavičiui, Artūrui Duško. Antrą vietą, pralaimėjusi tik varžybų nugalėtojams, užėmė IId klasės komanda – Ignas Pabijanskas, Denas Janulaitis, Egidijus Bilevičius, Orestas Čepauskas, Edvinas Petkauskas, Saulius Gedminas, Deividas Dambrauskas. Trečioje vietoje liko Ia klasė – Mindaugas Kazakevičius, Rokas Šinkūnas, Vytenis Veitas, Vytenis Jokubauskas, Alvaras Gužauskas, Laurynas Kerežius, Matas Gabalas.

    Sveikiname visus tinklinio žaidėjus ir linkime toliau aktyviai sportuoti ir siekti pergalių!
Nuotraukos>>>

Kūno kultūros mokytoja Genovaitė Lašukienė2015-03-02 "Saulėtekio" gimnazijoje Gegužių progimnazijos mokinių darbų paroda

     „Saulėtekio“  gimnazijoje galime pasidžiaugti eksponuojamais Gegužių progimnazijos 6a ir 6c klasių mokinių darbais. Šeštokai su savo mokytojomis (dailės mokytoja Vita Žabarauskaite ir vokiečių kalbos mokytoja Lina Šidlauskiene) vykdė mokyklinį tarpdalykinį projektą „„Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“. Mokiniai šio projekto metu ne tik  ugdė estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, bet ir pagilino užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) žinias. Galutinis projekto rezultatas – dailės ir vokiečių kalbos darbų pristatymas Gegužių progimnazijos bei „Saulėtekio“ gimnazijos  bendruomenėms.

Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimu su Gegužių progimnazija ir tikimės dar ne kartą mūsų gimnazijos erdvėse pamatyti kaimyninės mokyklos moksleivių darbus.

Nuotraukos >>>

Vokiečių ir rusų kalbų mokytoja Lina Šidlauskienė2015-02-27 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos II-okai dalyvavo renginyje „Verslas veža“

    „Verslas veža“ – tai galimybė savo kelio beieškančiajam sužinoti, nuo ko ir kaip pradėti savo verslą, kaip paversti realybe ilgai savyje brandintas verslumo idėjas, suteikti pasitikėjimo savo jėgomis bei išbandyti savo jėgas praktiniuose užsiėmimuose, kurie padės įvertinti įgytas žinias apie verslumą.

    Renginio metu II-okai galėjo susipažinti su verslininku, lenktynininku Dainiumi Matjošaičiu, Vytautu Medinecku-Ironvytu, kuris yra ne tik muzikantas, bet ir prekių ženklų „MPP Clothing“ ir „Muscleshop.lt“ kūrėjas. Išklausyti Beatos Tiškevič-Hasanovos minčių apie tai, kaip susirasti savo kelią ir nepasiduoti aplinkinių įtakai. Gimnazistai turėjo unikalią galimybę bendrauti su Pauliumi Kova – lektoriumi, derybų konsultantu, buriuotoju, jachtos kapitonu, Tūkstantmečio Odisėjos XI etapo jachtos „Ambersail" kapitonu/idėjos bendraautoriumi, dalyvauti verslo žinių protų mūšyje, kūrybiškumo dirbtuvėlėse bei kartu su „Fight academy“ vadovu Valentinu Bogdanovič  išbandyti save kovos menų parodomosiose kovose.

 

 Ekonomikos ir verslumo mokytoja Giedrė Kielaitė

 2015-02-27 Paskaita pirmokams „Kokių profesijų žmonės dirba UAB „VENTA LT““

    Vasario 19 d. mūsų gimnazijoje lankėsi UAB „VENTA LT“ administratorė Erika Milašauskienė, kuri supažindino pirmokus su įmonės veikla. Mokiniai sužinojo, kad UAB „VENTA LT“ - tai didžiausia natūralios medienos kėdžių gamybos ir eksporto įmonė Lietuvoje. Gausus ir įvairus prekių asortimentas, modernios gamybos technologijos. Net 90 procentų savo produkcijos įmonė eksportuoja į užsienio šalis. Administratorė papasakojo pirmokams, kokių profesijų žmonės dirba įmonėje, parodė trumpą filmuką apie gamybos procesą, atsakė į mokinių klausimus. Mokiniai sužinojo, kokį kelią turi nukeliauti medienos ruošiniai, kol tampa patraukliu ir gražiu baldu. Administratorė Erika Milašauskienė pasiūlė mokiniams apsilankyti šioje įmonėje ir gyvai pamatyti, kaip gaminamos kėdės. Pirmokai tikrai pasinaudos šia galimybe - juk geriau vieną kartą pamatyti nei šimtą kartų išgirsti.

                                           Mokytoja Irma Žemaitienė2015-02-26 Jaunųjų tyrėjų mokymai Vilniuje vasario 18-20 d.

    Šiandien, vasario 18 d., prasidėjo projekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas – II etapas“ mokymai, kurie vyks stacionarioje mokslinėje laboratorijoje 3 dienas (nuo 10 val. ryto iki 21 val. vakaro kiekvieną dieną). Mokiniai visų mokymų metu atliks tyrimus 4 laboratorijose – biochemijos, biofizikos, mikrobiologijos ir nanotechnologijų. Kiekvienoje laboratorijoje jie dirbs po 3 valandas. Mokymų pabaigoje – penktadienį – visi dalyviai turės atlikti žinių patikrinimo testą bei parengti trumpą savo būsimos mokslinės idėjos ir tyrimo pristatymą.


Nuotraukos >>>

Mokytojos Danguolė Vaičekauskienė ir Kristina Urbonienė

 

Jaunųjų tyrėjų mokymų įspūdžiais pasidalijo ir juose dalyvavusios II a klasės gimnazistės Teodora Plepytė ir Greta Tručinskaitė.

plačiau >>>

2015-02-26 Jaunųjų tyrėjų mokymai Vilniuje vasario 18-20 d.

    Šių metų vasario 18-20 dienomis mes, I-II-III klasių gimnazistai, turėjome galimybę dalyvauti jaunųjų tyrėjų mokymuose.Pirmąsias dvi dienas buvome supažindinti su keturiomis sritimis: mikrobiologijos, biofizikos, biochemijos, nanotechnologijų.

    Pirmoje srityje, mikrobiologijoje, arčiausiai prisilietėme prie medicinos, mikroorganizmų  identifikavimo pagrindų. Tyrimų kuratorius - Povilas Kavaliauskas. Eksperimento „Klinikinis atvejis“ metu turėjome diagnozuoti, atpažinti  ligą sukeliančius mikroorganizmus pagal hemolizės ir katalizės tyrimo duomenis bei monitolio skaidymą ir parinkti tinkamus antibiotikus tikslingam gydymui pagal atsparumo zoną milimetrais.

plačiau >>>

2015-02-26 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos III-okai lankėsi UAB „Venta“

    Šiaulių  „Saulėtekio“ gimnazijoje intensyvusis profesinis veiklinimas vyksta ne tik II-ose, bet ir III-ose klasėse. Trečiokai lankėsi Šiauliuose įsikūrusioje kėdžių ir stalų gamybos įmonėje „Venta“. Tai ilgametę gamybos patirtį turinti, didžiausia natūralios medienos kėdžių gamybos ir eksporto įmonė Lietuvoje.

    Gimnazistai sužinojo, jog įmonė „Venta“ gali sukurti įvairaus modelio kėdes, jas paruošti gamybai, greitai ir kokybiškai pateikti produkcijos pavyzdžius. Lankydamiesi įvairiuose cechuose sužinojo, kad  gamyboje naudoja ąžuolą, beržą, pušį, buką, uosį, riešutą, taip pat, kaip mediena pjaustoma į ruošinius, išrūšiuojama, kaip reguliariai tikrinama medienos drėgmė bei kokybė, kokios atliekamos  technologinės operacijos.

    Tokio pobūdžio ekskursijos padeda gimnazistams realioje veikloje perimti ir plėtoti žinias, gebėjimus ir nuostatas, naudingas būsimam profesiniam pasirinkimui ir darbui.

 

                                                                                                       IIa klasės auklėtoja Giedrė Kielaitė          

 2015-02-24 „Saulėtekyje” – jau aštuntasis diktanto rašymo konkursas

    Vasario 21 d. visoje Lietuvoje vyko Nacionalinio diktanto konkursas. Mūsų gimnazijai tai seniai tapo tradicija: šiemet „Saulėtekyje” – jau aštuntasis diktanto rašymo konkursas. Kas metai jis suburia arti šimto bendruomenės narių. Be galo džiaugiamės, galėdami tokiu būdu įprasminti gimtosios kalbos, rašto, tėvynės svarbą.

 

plačiau >>>

2015-02-20 Badmintono varžybos

    Vasario 19 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų badmintono varžybos. Jose dalyvavo ir mūsų gimnazijos merginų komanda – Marina Charaim (IVe), Agnė Stuopelytė (IIc) ir Julija Petrilionytė (IVb). Užimta II -oji vieta. Geriausiai sekėsi Marinai. Ji laimėjo visus susitikimus.

    Sveikiname visą badmintono komandą ir linkime toliau aktyviai sportuoti ir siekti pergalių!

 

Kūno kultūros mokytoja Genovaitė Lašukienė2015-02-20 Ugdymo karjerai centras informuoja

     Jeigu ateityje svajoji rinktis pedagogo profesiją, kviečiame dalyvauti Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto „Jaunojo pedagogo akademijos” veikloje. Pageidaujantieji dalyvauti „Jaunojo pedagogo akademijos“ veikloje turi užsiregistruoti į užsiėmimus. Dėl registracijos prašome kreiptis į klasės vadovą arba registruotis individualiai.
Daugiau informacijos ir registracija >>>


Ugdymo karjerai specialistė Lina Šidlauskienė2015-02-18 Vasario 16-osios minėjimas

    Vasario 16 dieną mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo šventėje, skirtoje pažymėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Minėjimas prasidėjo, kai į Prisikėlimo aikštę atžygiavo miesto mokinių inicijuota eisena. Skambant valstybės himnui buvo iškilmingai iškelta Lietuvos Valstybės vėliava. Po minėjimo Šiaulių miesto mokiniai ant rankos formos geltonų, žalių ir raudonų lapų rašė linkėjimus ir sveikinimus savo šaliai, kabino juos ant Gyvybės medžio.

                                                                                                                   IIa klasės mokinė Aistė Čečkauskaitė2015-02-17 Abiturientės Gretos Grikšelytės rašinyje - mintys apie gimtąjį miestą Šiaulius

   Vasario 12 dieną Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje vyko šventė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo 97-osioms ir Nepriklausomos valstybės atkūrimo 25-osioms metinėms paminėti. Joje buvo apdovanoti rašinio konkurso „Apie kokį miestą svajoju aš, Nepriklausomos Lietuvos šiaulietis“ dalyviai. Jį organizavo Lietuvos Respublikos Seimo narys Edvardas Žakaris ir Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Zina Žuklijienė. Konkurso tikslai - ugdyti pagarbą Nepriklausomos Lietuvos idealams, meilę savo gimtajam miestui, skatinti aktyvią mokinių pilietinę poziciją artėjant mero ir  vietos savivaldos rinkimams ir ugdyti jaunų žmonių kūrybingumą, originalumą. Renginyje dalyvavo per 20 bendrojo ugdymo įstaigų 5-10 klasių mokinių. Nors buvo skelbtas rašinio konkursas, vertinimo komisija nusprendė prizinių vietų neskirstyti ir kaip nugalėtojus apdovanoti visus dalyvius. Džiugu, kad ir mūsų gimnazijos abiturientė Greta Grikšelytė (IVa klasė) už gražias mintis apie gimtąjį miestą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo nario Edvardo Žakario padėkos raštu ir suvenyru. Tikimės, kad Gretą ir toliau per gyvenimą lydės gražus, prasmingas žodis ir brandžios mintys!

 

                                        Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Montvidienė2015-02-17 IIa klasės gimnazistai Šiaulių pramonės ir amatų rūmuose pradėjo mokytis rašyti projektus

   Šalyje vykstantys socialinio gyvenimo pokyčiai skatina ieškoti naujų veiklos būdų, kurie padėtų operatyviai ir kokybiškai spręsti iškylančias problemas. Sprendžiant bendruomenėje iškylančius klausimus, vis didesnė atsakomybė tenka patiems piliečiams. Tam ypač tinka projektinė veikla. 

     Šiaulių „Saulėtekio“ IIa klasės gimnazistams Aistei Čečkauskaitei, Gretai Tručinskaitei, Karolinai Dambrauskaitei ir Karoliui Šalkauskui suteikta galimybė bendradarbiauti su Šiaulių pramonės ir amatų rūmais. Pirmo susitikimo metu gimnazistai sužinojo, kas yra projektas, kokį „ gyvenimo ciklą“ turi kiekvienas projektas, kaip formuluojamas tikslas, uždaviniai, kaip reikia tiksliai įvardinti laukiamus rezultatus, kokie projekto kūrimo proceso atraminiai punktai, išklausė patarimus biudžetui sudaryti. Antro susitikimo metu kiekvienas gimnazistas turės pateikti savo idėjas ir naudojant „minčių lietaus“ metodą išsirinkti geriausią, patraukliausią idėją.Vėliau gimnazistai ją įgyvendins rašydami projektą kartu su verslininkais. Projektų metodu dirbdami gimnazistai tobulins komandinio darbo gebėjimus, mokysis jausti atsakomybę už pasirinktą problemą ir jos sprendimą bei sieks siūlyti praktines rekomendacijas. Šio metodo taikymas – tai ne tik mados šauksmas, bet ir galimybė ugdyti bendruomenės lyderių gebėjimus, pažinti, kurti ir valdyti realius projektus, skatinti teigiamus pokyčius bendruomenės gyvenime.

 

 

                                                                                              IIa klasės auklėtoja Giedrė Kielaitė2015-02-13 Pasirašyta daugiašalio bendradarbiavimo sutartis

    Vasario 11 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje vyko neeilinis renginys. Pasirašyta daugiašalė sutartis tarp Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės, Šaulių sąjungos, Šiaulių miesto savivaldybės, Šiaulių universiteto bei „Saulėtekio“, „Romuvos“ ir ŠU gimnazijų.

    Šia sutartimi visos įstaigos įsipareigojo bendradarbiauti ugdant jaunimo pilietiškumą, patriotiškumą ir tautiškumą, organizuoti bendrus renginius, sukarintas vasaros stovyklas, praktinius užsiėmimus. Sutarties pasirašymas  svarbus ne tik mūsų gimnazijai, Šiaulių miestui, bet ir visai Lietuvai. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis, KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo viršininkas, laikinai einantis rinktinės vado pareigas majoras Linas Idzelis, Lietuvos Šaulių sąjungos gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės vadas Saulius Burškys, „Saulėtekio“, „Romuvos“, Šiaulių universiteto gimnazijų direktoriai.

    Mūsų gimnazijos pirmokai tapo šio svarbaus įvykio liudininkais. Tikimės, kad ši jaunimo pilietiškumo skatinimo iniciatyva paskatins mokinius tapti tikrais Lietuvos patriotais.
Nuotraukos >>>

 

                                                                     Pilietiškumo pagrindų mokytoja Irma Žemaitienė 2015-02-13 Gimnazijoje vyko geografijos olimpiados I-asis turas

    Mūsų gimnazijoje vyko atranka į miesto XXVII-ąją mokinių geografijos olimpiadą. Kandidatai varžėsi, sprendė įvairias užduotis. Olimpiados tema šiemet: “25 Lietuvos socialinių ir ekonominių permainų metai“. Užduotis geriausiai atliko Nerijus Buračas IIIc, Vytenis Jokubauskas Ia, Aurimas Vaitiekus Ia, Greta Tručinskaitė IIa. Sveikiname!

                                                     Geografijos mokytoja A. Titenienė2015-02-12 Projektas "Jei mes nenugalėsime karo, karas nugalės mus" (G. H.Wells)
2015 vasario 2 d. gimnazijoje pradėtas įgyvendinti projektas „Jei mes nenugalėsime karo, karas nugalės mus“ (H.G.Wells). Projekto iniciatoriai - gimnazijos mokinių prevencinė grupė „ORE“. Šiuo projektu siekiama atkreipti visuomenės, o ypač gimnazijos bendruomenės narių dėmesį į laisvės, taikos ir patriotizmo svarbą, paminėti Vasario 16-tąją.

 

plačiau >>>

2015-02-12 Išvyka į parodą "Studijos 2015"

    2015 metų vasario 5 dieną I –IV klasių mokiniai vyko į LITEXPO parodų centrą Vilniuje, kur jų laukė tradicinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda „Studijos 2015“. Gimnazistams ši paroda  buvo puiki galimybė susipažinti su Lietuvos aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, reikalingiausiomis profesijomis ir amatais, užsienio universitetų ir kolegijų studijų programomis, sužinoti kaip pradėti nuosavą verslą, išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus, planuoti ateitį, sužinoti, kokios specialybės šiuo metu paklausiausios. Čia dalyvavo daugiau nei 220 mokymo įstaigų iš Lietuvos ir 14 užsienio šalių, vyko daug renginių. Atidarytoje naujoje parodos erdvėje mokiniai galėjo susipažinti su Lietuvos aukštosiose mokyklose sukurtomis inovacijomis, pabuvoti virtualioje realybėje. Vyko interaktyvūs profesijų pristatymai, buvo surengtas Nacionalinis profesinio meistriškumo konkursas, veikė karjeros konsultacijų ir psichologų zona. Joje mokiniai galėjo atsakyti sau į klausimus „Kas aš?“ ir „Kuo aš noriu būti?“. Gimnazistai turėjo galimybę pabendrauti su studentais, dėstytojais. Ši išvyka buvo labai naudinga tiems, kurie domisi ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo kur mokytis.
Gerdos Songailaitės nuotraukos >>>

                                                                                                 Ib klasės mokinė Austėja Grinytė2015-02-12 "Jei mes nenugalėsime karo, karas nugalės mus" (G. H.Wells)

                              Tegul meilė Lietuvos

                              Dega mūsų širdyse...

 

     V. Kudirka „Tautiška giesmė“

 

    Taika ir laisvė - svarbiausia, ką mes, lietuviai, turime. Šias vertybes, apgintas protėvių krauju, privalome branginti ir puoselėti. Todėl kiekvieno tautiečio atmintyje tokia svarbi Vasario 16-oji. Tai diena, tapusi geriausiu laisvės liudijimu.

    Be abejo, daug tautų nuo amžių pradžios siekė būti laisvos. Jau seniai suvokta, kad priklausoma tauta, kaip ir priklausomas žmogus, visų pirma pasmerkta dvasinei mirčiai. Sukilimai, revoliucijos, karai, protestai nuolat lydėjo tautas.  Lietuva taip pat nuolat buvo išbandoma. Juk visas XIX amžius yra pažymėtas carinės priespaudos ženklu, o XX amžius siejamas su sovietmečiu. ,,Rusenom“ ir  „rusenom“ – tik iš dalies gyvenom... 

plačiau >>>

2015-02-12 Pranešimas apie žalingus įpročius

    Vasario 5 dieną mūsų gimnazijoje svečiavosi Eduardas Gabalas. Jis pirmų klasių gimnazistams pasakojo apie žalingus įpročius ir jų prevenciją. Lektorius papasakojo, kokią nepataisomą žalą jaunam organizmui padaro alkoholis ir įvairūs kvaišalai. Akcentavo dar ir tai, kad šiuo metu taip populiarūs azartiniai lošimai yra savotiškas narkotikas, griaunantis jauno žmogaus ateitį. Smagu, kad šis lektorius yra vienas iš mūsų gimnazistų tėvelių. Džiaugiamės, kad mūsų tėvai neabejingi jauno žmogaus problemoms, kad jie sukauptą patirtį gali perteikti jaunajai kartai. E. Gabalo pranešimas „Žalingi įpročiai“ sudomino gimnazijos pirmokus ir sukėlė nemažai diskusijų. Tai rodo, kad šiam pranešimui abejingų nebuvo.

Pirmokų auklėtojos2015-02-11 Netradicinė chemijos pamoka - muilo gaminimas

    Artėjant Šv. Valentino dienai, mes, I-III klasių gimnazistai, nutarėme pasigaminti muiliukus. Rinkomės  jau paruoštą naudojimui muilo bazę. Muilo  bazės pagrindinės sudedamosios dalys yra kokosų ir palmių aliejus. Tai pats geriausias derinys muilui. Kokosas gerai putoja, todėl muilo bazėje nėra jokių cheminių, putojimą sukeliančių medžiagų, nėra jokių sintetinių dažiklių ar kvapų. Ji puikiai tinka trapiai, gležnai kūdikių odelei, žmonėms, turintiems labai jautrią, probleminę odą. Ši natūrali, ekologiška muilo bazė švelniai išvalys ir pamaitins odą, suteiks jai švelnumo.

plačiau >>>

2015-02-11 Krepšinio turnyras su buvusiais gimnazijos moksleiviais direktorės Jūratės Kaščiuškienės taurei laimėti

     Vasario 6 d. vyko krepšinio turnyras tarp gimnazistų ir buvusių abiturientų gimnazijos direktorės taurei laimėti.

    Rungtynių pradžia buvo palankesnė gimnazistams, jie pirmąjį kėlinį laimėjo rezultatu 21:5. Po pertraukėlės buvę moksleiviai palaipsniui artėjo prie gimnazistų, o po antro kėlinio rezultatas buvo 39:14. Trečiasis kėlinys buvo tikras absolventų šturmas gimnazistams, jie spaudė moksleivius po visą aikštelę ir po trečio kėlinio rezultatas buvo 44:31. Ketvirtąjame kėlinyje žaidimas vėl išsilygino, o rungtynes rezultatu 58:42 laimėjo gimnazistai: Artūras Kazlauskas 3 D, Paulius Tebeliškis 3 E, Benius Urbonavičius  3 E, Paulius Butavičius 3 A, Donatas Andrijaitis 3 E, Gytis Andžius 4 B, Žilvinas Bogužas 4 C, Darius Oleka 3 D, Marius Galkauskas 3 D.

    Absolventų komandoje žaidė: Mindaugas Jackevičius, Vitalijus Augustauskas, Gytis Kalanta,  Mantas Mockus, Steponas Narvydas, Donatas Dapkus, Seržas Staponkus, Žilvinas Tumas, Mantas Barčas, Mantas Lukša, Šarūnas Kazlauskas, Mindaugas Jokubauskas, Eimantas Balčiūnas. Komandai vadovavo absolventas, dabar krepšininkas, žaidžiantis Švedijoje, Tomas Gaidamavičius ir du jo nuostabūs sūneliai.

plačiau >>>

2015-02-10 Abiturientė Roberta Jocaitė - Šiaulių miesto mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laureatė!

    Šių metų sausio 27 dieną Šiauliuose vyko 9 – 12 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada. Jos dalyviai per 4 valandas turėjo atlikti įvairias kalbos ir literatūros užduotis bei sukurti esė žanro tekstą. Kad tai sunku, bet įmanoma patvirtino pasiektas rezultatas: IVb klasės mokinė Roberta Jocaitė (mokytoja Jūratė Montvidienė) 12 klasės grupėje laimėjo III vietą. Nuoširdžiai sveikiname Robertą ir linkime toliau siekti pergalių.

 Lietuvių kalbos mokytojai2015-02-10 Buvusių abiturientų susitikimas
Nesvarbu, kiek metų prabėgo nuo tos dienos, kai paskutinį kartą sėdėjai mokykliniame suole, jaudulys grįžus čia, toks pat. Mylimų mokytojų veidai, bendraklasių šypsenos ir pokštai, mokyklinė aplinka (nors ir neatpažįstamai pasikeitusi) sugrąžino į tuos nerūpestingus laikus, kai visas gyvenimas sukosi pamokos ir pertraukos ritmu, kai ateitis visiems be išimties rodėsi būsianti su daugybe svaiginančių galimybių...
plačiau >>>

2015-02-10 Ugdymo karjerai centras informuoja: Vyksta išankstinis priėmimas į bakalauro studijas VDU

 

     Vytauto Didžiojo universitetas iki šių metų gegužės 10 dienos kviečia 12 klasės moksleivius dalyvauti išankstiniame priėmime į Vytauto Didžiojo universiteto bakalauro ir vientisąsias studijas. Išankstinio priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

plačiau >>>

Lina Šidlauskienė2015-02-02 Didžiuojamės Šiaulių m. meninio skaitymo konkurso laureatais

    Šių metų sausio 21-22 dienomis mieste vyko tradicinis Šiaulių miesto mokinių meninio skaitymo konkursas. Jame dalyvavo 39 mokiniai iš 8 miesto gimnazijų, 8 progimnazijų, ,,Santarvės” vidurinės mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo centro. 9 – 12 klasių grupėje Mindaugas Tolvaišas (mokytoja Jūratė Montvidienė) laimėjo II vietą (mokinys skaitė ištrauką iš M. Ivaškevičiaus pjesės ,,Madagaskaras“), o Gretė Jokubauskaitė (mokytoja Roma Glinskienė) – III vietą (mokinė skaitė ištrauką iš I. Mero romano ,,Lygiosios trunka akimirką“). Abiturientai konkurso vertinimo komisiją sužavėjo raiškiu ir įtaigiu žodžiu, originalumu.

    Džiaugiamės ir didžiuojamės Gretės ir Mindaugo pasiekimais. Tegul ir toliau mokinius lydi prasmingas, brandus gimtasis žodis, tegul užtenka laiko saviraiškai!

 Lietuvių kalbos mokytojai2015-02-02 Saulėtekiečiai - etnokultūrinės konferencijos dalyviai

   Sausio 23 dieną  „Saulėtekio“ gimnazistai nepabūgę šaltuko apsilankė kaimyninėje Romuvos gimnazijoje.  Romuviečiai pakvietė šalies moksleivius į jubiliejinę (dešimtą) konferenciją „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“.  Šios konferencijos kryptis – vyriškumas ir moteriškumas etnokultūroje. Mūsų antrokės - Agnė Šivickytė, Sulamita Mileškaitė, Greta Urbietytė (mokytoja R. Glinskienė) skaitė pranešimą „Noriu būti nuotaka?“, o pirmokė Austėja Grinytė analizavo temą „Pamotė kaip moteriškumo apraiška lietuvių liaudies pasakose“ (mokytoja J. Montvidienė). Apie vyrus ir vyriškumą „Kvailys, karys ar karalius?“ pranešimą skaitė antros klasės gimnazistas Armandas Aksomaitis (mokytoja R. Glinskienė). 

Nuotraukos >>>

plačiau >>>

2015-01-20 Robotika „Saulėtekyje“

    „Saulėtekio“ gimnazijoje jau nuo rugsėjo mėnesio vyksta robotikos būrelio užsiėmimai. Jų metu mokiniai konstruoja robotus. Jie mokosi programavimo,  konstravimo, mechanikos dėsnių. Robotams valdyti mokiniai naudoja  „Arduino“ mikrovaldiklį ir įvairius jutiklius. Užsiėmimuose sudaromos sąlygos mokiniams tobulinti darbo komandoje, kūrybiškumo, kritinio mąstymo įgūdžius. Be to, būrelio nariai ruošiasi  SUMO robotų varžyboms.
     Nemažai dėmesio sulaukia sausio mėnesį įsigytas 3D spausdintuvas. Viena yra turėti savo idėją galvoje, ją modeliuoti, virtualiai apipavidalinti, visai kas kita yra realiai turėti galimybę ją paliesti rankomis, pastatyti ant stalo ir vizualiai pamatyti idėjos privalumus ir trūkumus.  Visa tai leidžia įgyvendinti 3D spausdintuvas. Priemonių yra, belieka tik mokytis ir kurti.

Užsiėmimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį po 6-ių pamokų 316 kabinete.  Būrelio vadovas – Ričardas Gečas. Jei Jums įdomu, prisijunkite.


Balsavimas
Kokiu laiku turėtų prasidėti pamokos nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.?

8.00
8.30
Man nesvarbu

Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

videoVardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Rimgaudas
Dainora
Teodoras

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius