Lieporių g. 2, LT-78244, Šiauliai PAŠTAS INTRANETAS KONTAKTAI
  
PAAUGLIŲ NAUDOJIMOSI SOCIALINIAIS TINKLAIS PRIEŽASTYS ŠIAULIŲ „SAULĖTEKIO“ GIMNAZIJOJE

Data: 2013-01-24

    2012 m. lapkričio mėn. gimnazijoje atliktas tyrimas, kuriuo siekėme išsiaiškinti paauglių naudojimosi socialiniais tinklais priežastis. Tyrime dalyvavo šešiasdešimt  I-II klasių gimnazistų.

    Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad daugiausiai laiko mūsų gimnazijos paaugliai praleidžia tinkluose „Facebook.com“ ir „Youtube.com“. Daugiau nei pusė respondentų (55%) per dieną virtualioje erdvėje praleidžia nuo 2 iki 4 valandų kiekvieną dieną (92 %). Mokiniai teigia, kad jiems internetas reikalingas mokymuisi gimnazijoje (34%), bendravimui (28%), pramogoms (33%), o 5% - darbui. Gimnazistai nurodė, kad bendravimas socialiniais tinklais patogesnis, nei realybėje (21%), jie nori atsitraukti nuo kasdieninės veiklos (21%), gali susipažinti su naujais žmonėmis (21%), padeda palaikyti ryšį su giminaičiais ir draugais (21%), gali nevaržomai išsakyti savo nuomonę (15%). 46 % apklaustųjų teigia, kad socialiniai tinklai visada arba dažnai juos blaško ruošiant namų darbus. Net 46% apklaustųjų nesusimąsto apie asmeninės informacijos saugumą. Apibendrinus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad naudojimasis socialiniais tinklais daugumai paauglių užgožia natūralų bendravimą realybėje.

Tyrimo medžiaga (skaidrės)


Parengė socialinė pedagogė Jurgita Kerežienė
NaujienosNaujienos

2015-09-01 Kviečiame į iškilmingą Rugsėjo 1-osios šventę

 Kita informacijaKita informacija

2015-08-31 Kviečiame į Rugsėjo pirmosios šventę su Šiaulių miesto Meru

     2015 m. rugsėjo 1 d. 13.00 val. Chaimo Frenkelio vilos parke vyks Šiaulių miesto švietimo bendruomenės Rugsėjo pirmosios šventė, į kurią visus kviečia Šiaulių miesto Meras Artūras Visockas.

     Šventės metu bus organizuojama foto sesija su gyvais modeliais, pasipuošusiais įvairių etnografinių regionų rūbais. Foto sesiją vykdys „Saulėtekio“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai.  Kviečiame visus dalyvauti.2015-08-27 2015-2016 m.m. mokinių sąrašai

I - IV klasių mokinių sąrašai paskelbti gimnazijos Ia. foje skelbimų lentoje.2015-08-19 Dėl vadovėlių 2015-2016 m. m.

     Vadovėlius 2015-2016 m. m. mokiniai gali pasiimti nuo 2015 m. rugpjūčio 18 d. iki rugsėjo 2 d.2015-08-18 Lau­ko tre­ni­ruok­liai vilioja miestiečius

    Lietuvoje populiarėja lauko treniruokliai. Tik ar žinome, kaip jais mankštintis? Kaip tai daryti taisyklingai, kad gautumėte naudos ir nepakenktumėte sau, pataria Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ir sporto klubo „Arenagym“ treneris Robertas Baranauskas.

„Šiaulių kraštas" >>> http://skrastas.lt/?data=2015-07-24&rub=1065924811&id=1437669861

 2015-08-18 TRX

Nuo š.m. 2015-09-01 Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje2015-06-27 Išrinktas konkurso freskai „Miestas“ sukurti nugalėtojas

Mieli gimnazistai,

laikas, skirtas freskos projekto pateikimui baigėsi. Gimnazijos administracija, vykdydama mokyklos interjero atnaujinimo projektą, 2014 01 21 paskelbė konkursą, freskai „Miestas“ sukurti. Konkurso globėja, gimnazijos direktorė Jūratė Kaščiuškienė, laimėtojui paskatinti ir projektui įgyvendinti skyrė piniginį prizą.
    Vertinimui pateikti projektai, kurių autoriai Raminta Bernotaitė, Iveta Časonytė, Tadas Trikšys, Ugnė Agota Vasiljevaitė, Karolis Šalkauskas, Viktorija Zakaržauskytė.

Komisija

Pirmininkė:

 Gražina Arlauskaitė-Vingrienė

 Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dailės katedros profesorė

Nariai:

Lina Adomaitienė technologijų vyresnioji mokytoja

Rasa Prišmontienė dailės mokytoja metodininkė

Pirmąją vietą paskyrė Ivetai  Časonytei.

Sveikiname Ivetą  ir linkime sėkmingo projekto įgyvendinimo!

    Nuoširdžiai dėkojame gimnazistams už susidomėjimą konkursu, pateiktus projektus ir linkime kūrybinės sėkmės ir aktyvaus dalyvavimo gimnazijos gyvenime ateityje.

 Gimnazijos bendruomenės vardu
Rasa Prišmontienė2015-06-26 „Saulėtekio“ žinios


View on YouTube2015-06-15 Ugdymo karjerai konferencija „Kaip atverti šiuolaikinį darbo pasaulį mokiniams?"

     2015 m. birželio 4 d. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko mokytojų metodinė – praktinė ugdymo karjerai konferencija „Kaip atverti šiuolaikinį darbo pasaulį mokiniams?“. Jos organizatoriai - Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius bei Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija. Konferencijos tikslas buvo pasidalinti mokinių profesinio veiklinimo organizavimo gerąja darbo patirtimi ir perspektyvomis. Švietimo skyriaus Formaliojo ugdymo poskyrio vyr. specialistė  Juzefa Damskienė konferencijos dalyvius supažindino su sąlygomis ir galimybėmis mokinių karjeros kompetencijų  ugdymui(si) Šiauliuose įvertinant miesto situaciją šalies kontekste. Savo patirtimi dalijosi šių verslo įmonių, įstaigų, organizacijų atstovai: UAB „Salda“, AB DNB banko Šiaulių skyrius, VšĮ Nacionalinės regioninės plėtros agentūra,  Šiaulių lopšelis – darželis  „Saulutė“ , Šiaulių apylinkės teismas.

     Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro profesinio veiklinimo organizatorė Vaida Godelienė aptarė mokinių ugdymo karjerai situaciją nacionaliniu mastu. Šiaulių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Bagdonavičienė pateikė šio skyriaus galimybes planuojant mokinių karjerą. Konferencijoje savo patirtimi  ugdant mokinių karjeros kompetencijas dalijosi Medelyno progimnazijos, Normundo Valterio jaunimo mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo centro, Simono Daukanto  ir „Saulėtekio“ gimnazijų atstovai. Doc. dr. Egidijus Paliulis, Šiaulių universiteto Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto Kompiuterių sistemų katedros vedėjas pristatė aukštosios mokyklos vaidmenį mokinių profesiniame veiklinime.

      Konferencijos metu buvo apžvelgtas mokinių profesinis veiklinimas nuo mokinio pirmų žingsnių mokykloje iki studijų aukštojoje mokykloje. Ypač džiugu dėl socialiai atsakingų verslo įmonių, įstaigų, organizacijų įsitraukimo į mokinių ugdymą karjerai. Tikimės, kad sukurtas socialinių partnerių tinklas bus didelė pagalba organizuojant mokinių profesinį veiklinimą ir kitais mokslo metais.

Nuotraukos >>>

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Violeta Butkienė2015-06-08 Stovykla „Šviesa gamtoje“

   Įgyvendinant Šiaulių miesto trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą „Šviesa - Žmogus - Technologijos“ birželio 3 d. „Saulėtekio“ gimnazistai kartu su Gegužių progimnazijos mokiniais dalyvavo vienos paros patyriminėje stovykloje „Šviesa gamtoje“. Mokiniai įsikūrė Kelmės raj. poilsiavietėje „Jurtos“ prie Medinio ežero.

    Pirmas įspūdis - nuostabus kraštovaizdis, gaivus ežero vanduo ir įspūdingos jurtos. Susipažinti ir naujų draugų susirasti padėjo skautų vadovas Sergejus Steponkus. Mokytojų komanda virė ir vaišino mokinius lietuviška šiupinine ir kareiviška grikių koše.  Po pietų mokiniai žaidė tinklinį, maudėsi ežere. Vakare prie laužo dainavo bei žaidė lietuvių liaudies žaidimus. Skautai išmokino pasigaminti bananų desertą su šokoladu. Saulei nusileidus prasidėjo fotografijos kūrybinės dirbtuvės. Mokiniai kartu su dailės mokytoja Rasa Prišmontiene  fotografavo gamtą tamsoje. Informacinių technologijų mokytojas Ričardas Gečas atskleidė visas piešimo šviesa naudojant „Arduino“ subtilybes. Rytui išaušus vyko stovyklos apibendrinimas ir refleksija.

Nuotraukos >>>

Neformaliojo ugdymo organizatorė Lina Jokubauskienė2015-06-02 INFORMACIJA DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

    Nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti mokinys gali gauti, jei:

 • Šeima gauna socialinę pašalpą (pateikia tik prašymą);
 • Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 153 Eur; 
 • Atsižvelgus į bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas bei gimnazijos rekomendaciją. (Jei vienas iš šeimos narių yra pensininkas, neįgalus, šeima augina 3 ir daugiau vaikų, vaiką augina vienas iš tėvų ar vaikas yra patyręs socialinę riziką ir pajamos vienam šeimos nariui neviršija 204 Eur.) 
 •  Reikalingi dokumentai:                                    
  • vaikų gimimo liudijimai, šeimos narių pasai arba asmens tapatybės kortelės;
  • 3-jų paskutinių mėnesių šeimos pajamos (iki prašymo pateikimo mėnesio) ir jų šaltiniai: atlyginimas, alimentai, stipendijos, žemės ūkio ar sklypo dokumentai ir kitos faktiškai gautos pajamos.
 • Dėl nemokamo maitinimo skyrimo 2015/2016 m.m. galima kreiptis nuo 2015 liepos 1 d.
 • Dėl paramos mokymosi reikmenims įsigyti mokinių tėveliai (globėjai) gali kreiptis iki spalio 5 d.; Dokumentai gimnazijoje priimami nuo 9.00 iki 13.00 val.;
 • Šeimos, kurios deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiauliuose, dėl socialinės paramos turi kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

 

           Išsamesnė informacija: http://www.socmin.lt/lt/seima-ir-vaikai/soc-parama-seimoms-vaikams/socialine-parama-mokiniams.html             

 

 

                                                                Parengė gimnazijos socialinė pedagogė J. Kerežienė, telef. (8-41) 55 28 17                                                                                                                                                                                                                                                                  2015-05-28 „Saulėtekio“ gimnazijos III - IV klasių vaikinų sportinių žaidimų lygos III – iojo sezono finišas

   Gegužės 27 dieną gimnazijos sporto salėje vyko III – IV klasių vaikinų sportinių žaidimų lygos III–ojo sezono uždarymo ir apdovanojimų ceremonija. Sezono pradžioje komandos pateikė paraiškas. Paaiškėjo, jog krepšinio varžybose norą dalyvauti pareiškė šešios, futbolo - šešios, tinklinio – taip pat šešios komandos. Stalo teniso individualiose varžybose dalyvavo 8 žaidėjai. Iš viso 2014 – 2015m. m. sportinių žaidimų lygos varžybose dalyvavo 18 komandų, sužaistos 76 rungtynės. Krepšinio varžybose buvo pelnyti 1116 taškų, futbolo - 153 įvarčiai, tinklinio sužaista 70 setų, stalo teniso sužaistos 28 partijos ir 100 setų.

    Pradiniame etape krepšinio, futbolo ir tinklinio varžybos vyko grupėse ratų sistema, o nugalėtojai buvo išaiškinti žaidžiant pusfinalius ir finalus. 

plačiau >>>
Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

videoVardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Vilmantas
Vilmantė
Raimundas
Raimunda

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius