Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 55 27 48, el. p. sauletekis@sauletekis.lt
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija įminė „Lietuvybės kodo“ mįslę

Data: 2018-09-05

   Šiandien ypač dažnai susimąstome, kaip gimsta mūsų meilė žmogui, tėvynei ir koks svarbus – kuriantis gyvenimą – šis jausmas. Tikriausiai meilė gimsta kartu su kiekviena gražia mintimi, skatinama bei brandinama ne tik šeimose, bet ir mokyklose. Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje beveik metus įgyvendintas ir rugsėjo 4 dieną pristatytas projektas Lietuvybės kodas, skirtas mūsų valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, tarsi darsyk patvirtino išskirtinę minties galią.

   Šio projekto idėja maždaug prieš metus gimė gimnazijos formaliojo skyriaus vedėjui ir istorijos mokytojui Malikui Agamalijevui, jai pritarė ir ugdymo įstaigos direktorė Jūratė Kaščiuškienė, o neformaliojo skyriaus vedėja, dailės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos padėjo sumanymą įgyvendinti. Iš pradžių savo mintis, skirtas gimtajam kraštui, užrašė per 150 gimnazistų! Iš šios galybės patriotinių pamąstymų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos turėjo išrinkti 40 originaliausių, jautriausių ir metaforiškiausių, vertų įamžinimo tuomet dar tik ruošiamoje projekto Garbės sienoje. Taip pat nuspręsta, kas be pernai gimnazijoje besimokiusių mokinių kurtų tekstų turėtų būti įamžinta. Be to, gražiam sumanymui įgyvendinti parinkta ir kūrybiškai bei meistriškai sutvarkyta gimnazijos erdvė.

   Tad džiugu, kad šį rudenį praeitų mokslo metų visus darbus vainikavo prasmingo projekto Lietuvybės kodas pristatymas, į kurį susirinko visa gimnazijos bendruomenė ir svečiai: Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorė Asta Lesauskienė, Šiaulių mero pavaduotojas Domas Griškevičius. Projekto pristatymo dalyviai džiaugėsi, kad per vasarą 3 aukšto fojė prie lietuvių kalbos ir literatūros kabineto esanti siena tapo kitokia – sava ir emociškai šilta, nes joje artėjančio gimnazijos 40-mečio proga įamžintos 40-ties I-IV klasių mokinių gražiausios mintys – meilės Lietuvai išraiška. „Lietuvybė – tai lyg ypatingas veidas, kuriuo pasaulis žvelgia į mus ir mums yra matomas“, „Baltijos jūra, skalaudama krantą smėlėtą, gieda „Tautišką giesmę– šventą, numylėtą“,  „Rasti Nepriklausomybės aktą – tai tas pats, lyg rasti paparčio žiedą Joninių naktį. Ir vis dėlto jis buvo rastas!!!“ – tai tikrai ne garsiausių Lietuvos rašytojų, bet patriotiškai nusiteikusių „Saulėtekio“ gimnazistų tik kelios mintys, įamžintos Garbės sienoje, kuri bėgant laikui taps vis vertingesnė, nes baigusiems mokyklą gimnazistams turbūt norėsis vėl pamatyti savo vardą ir pavardę, įrašytus ir Lietuvos, ir ugdymo įstaigos, ir asmeninėje istorijose. Tarp mokinių minčių – žymaus lietuvių poeto, prozininko, publicisto, „varpininko“ V. Kudirkos portretas ir beveik prieš šimtą metų Lietuvos himnu tapusios Tautiškos giesmės“ tekstas, teigiantis amžinąsias mūsų tautos vertybes. Simboliškai Garbės sienoje gimnazijos istoriją taip pat menaSaulėtekio“ gimnazijos himnas, kuriuo bendruomenė didžiuojasi jau beveik 10 metų. Taip ir tradiciškai, ir moderniai buvo įprasminta praeitis, pasitinkanti dabartį ir tiesianti ranką ateičiai.

   Per projekto pristatymą abiturientų Izabelės Perminaitės ir Gyčio Monstvilo atliekama daina „Aukščiau debesų“, projekto vadovo Maliko Agamalijevo kalboje išgryninta viso darbo idėja, garbingų svečių Astos Lesauskienės ir Domo Griškevičiaus tariami širdingi žodžiai, išreišiantys padėką už prasmingą saviraišką, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų skaitomi S. Gedos eiliuoto kūrinio „Giesmė apie Pasaulio medį“ posmai ir renginio pabaigoje gimnazijos direktorės Jūratės Kaščiuškienės visus dar labiau suvienijęs žodis skatino pasididžiavimą, kad esame lietuviai, kad branginame savo šaknis, kad mintimis ir darbais atskleidžiame savo meilę.

   Tad Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijai pavyko įminti „Lietuvybės kodo“ mįslę. Atsiskleidė paprasta tiesa. Meilė kraštui ir pagarba žmogui prasideda nuo šviesių minčių, kurios vėliau tampa šventais žodžiais ir jaunus žmones prasminga veikla paskatina paliudyti savo būtį.  Nuotraukos >>>

***

Apie mus rašo svietimonaujienos.lt


Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Montvidienė
Kita informacijaKita informacija

2018-10-19 Interaktyvaus mokymo(si) savaitė

 

   Spalio 22-26 dienomis organizuojama interaktyvaus mokymo(si) savaitė. Interaktyvių pamokų tvarkaraštis ČIA.2018-10-19 Protmūšis „4x10=40“

   Spalio 18 dienąSaulėtekio“ gimnazijoje vyko protmūšis „4x10=40“. Tai vienas iš renginių paminint mūsų gimnazijos keturiasdešimtmetį. Dalyvavo svečiai iš Gytarių ir Gegužių progimnazijų. Mūsų mokyklai atstovavo dvi pirmų klasių komandos. Dalyviai mėgino teisingai atsakyti į „suktus“ klausimus, kartais reikėdavo ir ilgėliau pagalvoti, retsykiais tiesiog spėti, pasikliaujant savo nuojauta. Pralaimėjusiųjų nebuvo, o laimėjo visi, kas gerai praleido laiką. NUOTRAUKOS>>>

Užsienio kalbų mokytojai2018-10-19 Šiaulių universiteto Sveikatingumo, hipoterapijos ir sporto centre

   IIIa klasės mokiniai spalio 16 d. lankėsi Šiaulių universiteto Sveikatingumo, hipoterapijos ir sporto centre. Šis centras vykdo taikomuosius mokslinius tyrimus, projektines veiklas ir teikia sveikatingumo paslaugas visuomenei. Mokiniai buvo supažindinti su kūno raumenų grupių jėgos pusiausvyros įvertinimu „Bach check“ įranga, raumenų pajėgumo vertinumu ir fizinio pajėgumo nustatymu veleorgometru „Manark“, žmogaus reakcijos laiko matavimu, kvėpavimo funkcijos įvertinimu, fizinių savybių ir pajėgumo vertinimu. Šie tyrimai skirti fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročiams ugdyti. NUOTRAUKOS>>>

IIIa klasės auklėtoja Diana Kniežaitė2018-10-17 Geriausio 2018 metų „Saulėtekio“ gimnazijos Mokytojo rinkimai!

 

   Artėjant kalendorinių metų pabaigai tradiciškai kviečiame nuo spalio 17-tos iki lapkričio 8-os dienos balsuoti ir išreikšti savo nuomonę renkant gimnazijos geriausią šių metų Mokytoją. Mums kiekvienas balsas svarbus sprendžiant, kas laimėtojas bus! Balsuoti gali visi moksleiviai ir jų tėvai.

   APKLAUSOS formą rasite taip: TAMO dienyne kairiąjame meniu pasukę žemiau suraskite poskyrį "KITA", o jame rasite skyrelį "APKLAUSOS". Šiame skyrelyje ir rasite apklausos formą. Balsuoti galima už vieną mokytoją. Apklausa ANONIMINĖ. Galite paspausti ir šią nuorodą, kur pasirinksite apklausą, tik reikės prisijungti prie TAMO: BALSAVIMAS.2018-10-16 „OI GERAI! TRUMPOS DIENOS – ILGI VAKARAI!“

   Spalio 5-osios rytas į mokyklą beskubančius mokytojus ir mokinius pasitiko smagiais liaudiškos muzikos akordais. Abiturientai ir jų auklėtojos, pasipuošę tautiniais kostiumais, „svetelius“ sodino ant šiaudų, rankosna dėjo grėblį, ąsotį, javų ryšelį ir suko polkos ritmu...

   Specialiai šiai Mokytojo dienai abiturientai  subūrė „tautiškos muzikos ansamblį“ – dainavo linksmas dainas, pynė mįslių pynę, kvietė mokytojus dainuoti ir trepsėti kartu, o šventę vainikavo „duonos“ ir „lašinių“ tortai!

Šauniai pasibuvę mokytojai nuoširdžiai dėkoja abiturientams už nuostabią šventę!2018-10-12 MOKYKLOS APLINKOS NAUDOJIMAS UGDANT GEOGRAFIJOS GEBĖJIMUS

   Už lango „bobų vasara“, graži rudeniška diena. Norisi išnaudoti ne tik gražius orus, bet ir mokyklos aplinką pamokoje. Spalio 10 d. su trečiokais, pasiėmę kompasus, nustatinėjome horizonto kryptis ir azimutus kieme. Skaičiavome atstumus žingsniais. Manau, kad ši pamoka buvo įdomesnė – pamoka kitaip, daugiau praktinių gebėjimų ir orientacijos su kompasu. NUOTRAUKOS>>>

Geografijos mokytoja Asta Titenienė2018-10-12 Bendradarbiavimas su Šiaulių Gegužių progimnazija

   Rugsėjo 27 d. „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko vienas iš aplinkosauginio projekto „Pažinkime savo miesto Talkšos ežerą“ etapų su Gegužių progimnazijos aštuntokais (projekto koordinatorė - Gegužių progimnazijos biologijos mokytoja metodininkė Dalia Urbonavičienė). „Saulėtekio“ gimnazijos mokytojos Danguolė Norkuvienė, Jurgita Kizeliauskienė ir Vilma Krankalienė paruošė chemijos, biologijos ir fizikos bandymus, skirtus susipažinti su vandens savybėmis. Aštuntokai gamino muilo burbulus, tyrė vandens pH, lygį, apskaičiavo gėlo ir sūraus vandens tankį, nustatinėjo, kuriame vandenyje (gėlame ar sūriame) skęsta, plūduriuoja bulvė.

   Buvo malonu bendradarbiauti su Gegužių progimnazijos bendruomene. NUOTRAUKOS>>>

Biologijos mokytoja Jurgita Kizeliauskienė ir fizikos mokytoja Vilma Krankalienė2018-10-12 Apsilankymas tarptautinėje aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2018“

   Spalio 3 dieną III-IV klasių mokiniai su lydinčiomis mokytojomis vyko į Kauno „Žalgirio areną“. Gimnazistai dalyvavo tarptautinėje aukštojo ir vidurinio mokslo užsienyje parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2018“. Darbas vyko dviejose sekcijose: vienoje (amfiteatre) – paskaitos, diskusijos moksleiviams, kitoje – mokytojams. Mokiniai išgirdo ir sužinojo labai naudingos informacijos apie netolimos ateities perspektyvas (Khalid Abbas), apie jaunimo ir mūsų visų laiko vagis ir kaip juos pričiupti (Rytis Jurkėnas), apie nestandartinę specialybę (Rokas Vasiliauskas, Paulius Jakutis), apie pasirinkimų laisvę ir gyvenimą be stereotipų (ZIP FM, Petras Daunys), studijų portfolio, chaosą galvoje ir kaip jo atsikratyti (Steven Rudolph). Gimnazistai turėjo galimybę individualiai pabendrauti su užsienio universitetų atstovais, užduoti klausimus apie studijų programas, studentų gyvenimą ir pan.

   Mokytojai taip pat intensyviai klausėsi, diskutavo, kėlė klausimų, problemų edukacinių pranešimų zonoje. Daug dėmesio susilaukė „Multiple Natures Internacional“ įkūrėjas Steven Rudolph, su užsidegimu kalbėjęs apie mūsų visų daugialypius intelektus bei prigimtis (tigrus) ir kaip tuos tigrus „pamaitinti“. Didelį įspūdį paliko paskutinis pranešimas „Profesija pagal prigimtis: ar tikrai geriausias matematikas užaugs sėkmingiausiu programuotoju“ (KALBA įmonių grupės įkūrėjas lektorius Rytis Jurkėnas).

   Po mokymų ir susitikimų išvykome iš „Žalgirio“ arenos bei apsilankėme prie senosios pilies, kurios prieigas neseniai papuošė raitelio skulptūra, nulieta kaimyninėje Ukrainoje.  NUOTRAUKOS>>>

 Karjeros konsultantės Irma Žemaitienė ir Vilma Krankalienė2018-10-08 Konstitucijos egzaminas

   Konstitucija – svarbiausias ne tik mūsų šalies, bet ir daugelio pasaulio šalių įstatymas, užtikrinantis žmogaus teises, laisves ir pareigas valstybėje. Konstitucija – tai vientisas ir tiesiogiai taikomas teisės aktas, kuriuo remdamiesi piliečiai gali ginti savo teises. Šiemet, spalio 25-ąją, LR Konstitucija minės jau 26-ąsias savo metines.

   Prisimindami artėjančią Konstitucijos dienąSaulėtekio” gimnazijos mokiniai spalio 4 dieną pasitikrino savo žinias respublikiniame Konstitucijos egzamine. Egzamino tikslas skatinti mokinių domėjimąsi savo šalimi ir jos valstybingumu, ugdyti mokinių pilietinę savivoką ir pilietiškumą. Konkursą organizavo LR Teisingumo ministerija. Konkurso globėja - Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

   Konkurso dalyviai (bei atitinkamai užduotys jiems) buvo skirstomi į tris grupes: 5–7 kl., 8–10 kl., 11–12 kl.

    8-10 klasių grupėje geriausiai sekėsi šiems „Saulėtekio”gimnazijos mokiniams: Austėjai Obrikytei (IIa), Rokui Malinauskui (IIa), Rokui Sprainiui (Ib), Viktorijai Jakunčikovaitei (IIa), 11-12 kl. grupėje – Inesai Baniulytei (IIIc) ir Laurynui Frišenbrūderiui (IIIa). Sveikiname juos!

Istorijos mokytoja Regina Bučinskienė2018-10-08 2018 m. spalio mėnesio renginių planas

2018 m. spalio mėnesio renginių planas ČIA.2018-10-05 MATEMATIKOS IR ANGLŲ KALBOS OLIMPIADOS

Mieli „Saulėtekio“ gimnazistai,

   Anglų kalbos ir matematikos mokytojai kviečia Jus dalyvauti KINGS organizuojamame nemokamame olimpiados etape, kuris vyks spalio 8-26 dienomis internetu. Savo internetinėse paskyrose galėsite spręsti parengiamuosius testus ir ruoštis olimpiados atrankiniam turui. Tuo metu mokytojai stebės Jūsų pažangą ir galės paskatinti.

Daugiau informacijos apie olimpiadą galite rasti čia: https://kings.lt/page/olimpiada

 Matematikos ir anglų kalbos mokytojai2018-10-01 „Gerumo diena 40“

   Rugsėjo 28 d. gimnazijoje organizuota „Gerumo diena 40“, skirta gimnazijos 40-mečio jubiliejui.  Šiais metais gerumo diena buvo ypatinga, nes prevencinės grupės „ORE“ iniciatyva organizuotas aukcionas, kuriame aktyviai dalyvavo visi gimnazijos bendruomenės nariai.  Aukcione varžėsi 40 siurprizų, kuriuos pagamino, paruošė ir  aprašė visos gimnazijos klasės. Ačiū už geras emocijas visiems dalyvavusiems!!! NUOTRAUKOS>>>

Prevencinė grupė „ORE“2018-09-26 Vokiečių kalbos dienos

2018 m. spalio 22-28 d. VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS
„Ö KAIP VOKIŠKAI?“

   Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).

   Mūsų gimnazija trečius metus iš eilės jungiasi į vokiškai kalbančiųjų Lietuvoje gretas!!!

   Visus besimokančius ir nesimokančius vokiečių kalbos kviečiame iki spalio 24 d. atnešti į 220 kab. arba el. paštu astaplukiene@yahoo.de siųsti savo darbus tema  “Mit Deutsch auch zu Hause!” (vert. “Su vokiečių kalba ir namuose!”). Tai gali būti nuotraukos, video, iliustracijos, koliažai... Visa, kas rodo Jūsų santykį su vokiečių kalba NAMUOSE!

Išsamesnę informaciją Jums suteiks gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja A. Plukienė2018-09-26 Europos kalbų diena

 

Paminėjome Europos kalbų dieną...  Spėkit,  kuriam gi iš antrų klasių gimnazistų plačiausiai atsivėrė lietuviškų žodžių lobynas? NUOTRAUKOS>>>

Lietuvių k. mokytoja Diana Gilytė2018-09-20 Estafetinis bėgimas, skirtas „Saulėtekio“ gimnazijos 40-mečio jubiliejui paminėti

   Rugsėjo 17 dieną 14.00 į gimnazijos kiemelį susirinko gimnazistai, buvę mokyklos abiturientai, mokytojai, bendruomenės nariai. „Saulėtekio“ bendruomenė susiruošė paminėti gimnazijos 40 metų jubiliejų ir Europos judrumo savaitę sporto renginiu – estafetiniu bėgimu aplink gimnaziją. Kiekviena klasė turėjo nubėgti po 40 ratų  (vieno rato ilgis 340 metrų). Bėgantys individualiai atstumą rinkosi pagal savo galimybes. Oro sąlygos bėgti buvo puikios, dalyvių nuotaika taip pat puiki.

   Aktyviai į bėgimą įsijungė klasių vadovės Asta Titenienė, 3c, Tatjana Cukanova, 2a, Diana Kniežaitė, 3a, Vilma Krankalienė, 1b, Jolita Sketerskienė, 4a, Jūratė Montvidienė, 4b, Loreta Andriuškevičienė ,2b. Joms įveikus 1 ratą, klasei buvo įskaitomi 2 ratai. Prie klasių vadovių prisijungė dailės mokytoja Rasa Prišmontienė ir specialioji pedagogė Daiva Miltenienė.

   Aktyviausiai ir gausiausiai dalyvavo 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4b klasių moksleiviai.

   Geru fiziniu pasirengimu maloniai nustebino  buvęs abiturientas Edvinas Kožkus, kuris savo pavyzdžiu parodė, ką reiškia pastovios ir aktyvios fizinės treniruotės. Beje, Edvinas bėga ir maratonus. Ačiū jam.

   Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems „Saulėtekio“ gimnazijos jubiliejinės estafetės bėgime ir prisidėjusiems prie renginio organizavimo.  NUOTRAUKOS>>>

   Jubiliejiniai renginiai tik prasidėjo, todėl prašau sekti informaciją gimnazijos tinklalapyje ir kviečiu visą bendruomenę aktyviai dalyvauti.

Kūno kultūros mokytojas–metodininkas Jonas Klapatauskis2018-09-10 Informacija EKSTERNAMS

   Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte apibrėžta: „Eksternas –asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.“

   Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2018-2019 mokslo metais, po rugsėjo 15 dienos galės  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta, kad eksternai prašymus turi pateikti iki spalio 24 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

   Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki spalio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų...

plačiau >>>

2018-06-22 Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

   Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

   Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

   Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė.Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Mokytojams
El. paštas

video

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Sanginas
Ramvydė
Odilija

Nusiųsk atviruką

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius