Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Ugdymas karjeraiUgdymas karjerai

 

Ugdymo karjerai centras

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo Jurgita Kerežienė, Irma Žemaitienė, Ieva Kelertienė.

   Jurgita Kerežienė teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams), organizuoja ir padeda gimnazistams rengti jų individualius karjeros planus, veda ugdymo karjerai užsiėmimus.

   Irma Žemaitienė supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, priėmimo taisykles, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, koordinuoja STEAM veiklų gimnazijoje ir už jos ribų įgyvendinimą.

   Ieva Kelertienė organizuoja profesinį veiklinimą, profesinio orientavimo renginius, supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis, atsakinga už socialinių kompetencijų ugdymo įgyvendinimą.

Darbo grafikai

Savaitės diena

Irma Žemaitienė
(127 kab.)

Jurgita Kerežienė
(303 kab./208 kab.)

Ieva Kelertienė
(232 kab.)

Pirmadienis

15.00 - 17.00

 

08.00 – 12.00
12.30 – 14.30

Antradienis

14.40 - 16.40

12.30 – 15.30

08.50 – 09.50
12.50 – 13.50

Trečiadienis

11.00 - 13.00
14.00 - 16.00

12.30 – 13.30

08.00 – 09.50
10.40 – 11.50

Ketvirtadienis

14.40 - 16.40

12.30 – 15.30

08.00 – 09.50
11.30 – 13.40

Penktadienis

 

12.30 – 15.30

08.00 – 12.00
12.30 – 13.30

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku prašome iš anksto registruotis elektroniniu paštu:

Registruodamiesi arba pateikdami klausimus el. paštu nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kokios informacijos pageidautumėte.

Karjeros paslaugų tikslas:

  • Teikti mokinams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą.
  • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.
  • Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros. 
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams, tėvams. 
  • Mokiniams teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais.
  • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas, bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Dokumentai:

Stojantiesiems 2020 metais:  

 

Ugdymo karjerai renginiai 2019-2020 m.m.:

 

Ugdymo karjerai renginiai 2018-2019 m.m.:

Ugdymo karjerai renginiai 2017-2018 m.m.:

Naudingos nuorodos:

       

 


Ugdymas karjerai 2015-2016 m. m.

Ugdymas karjerai 2014-2015 m. m.

Ugdymas karjerai 2013-2014 m. m.

Ugdymo karjerai renginiai 2012-2013 m. m.

PIT'o veikla 2010-2011 m. m.   

PIT'o veikla 2009-2010 m. m.

PIT'o veikla 2008-2009 m. m.

PIT'o veikla 2005-2006 m. m. / 2007-2008 m. m.

11.00 - 13.00

14.00 - 16.00

Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Vakaris
Gedenė
Valerija
Leokadija

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius