Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt

Ugdymas karjeraiUgdymas karjerai

 

Ugdymo karjerai centras

Ugdymą karjerai gimnazijoje vykdo Audrius Mickevičius.

  • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, priėmimo taisykles, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, koordinuoja STEAM veiklų gimnazijoje ir už jos ribų įgyvendinimą. Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams), organizuoja ir padeda gimnazistams rengti jų individualius karjeros planus, veda ugdymo karjerai užsiėmimus.
  • Organizuoja profesinį veiklinimą, profesinio orientavimo renginius, supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis, atsakinga už socialinių kompetencijų ugdymo įgyvendinimą. Teikia asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams, įtėviams).

Darbo grafikas:

Savaitės diena

Audrius Mickevičius
(329 kab.)

Pirmadienis

7.45-16.15

Antradienis

7.45-16.00

Ketvirtadienis

7.45-16.30

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku prašome iš anksto registruotis elektroniniu paštu arba TAMO:
Audrius Mickevičius –
audrius.mickevicius@sauletekis.lt

Registruodamiesi arba pateikdami klausimus nurodykite savo vardą, pavardę, klasę, kokios informacijos pageidautumėte.

Karjeros paslaugų tikslas:

  • Teikti mokinams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslaugas, karjeros į(si)vertinimo ir darbo ieškos priemones), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą, karjerą įgyvendinti), aktyviai kurti savo karjerą.
  • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

Uždaviniai:

  • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams įgyti naujų ir ugdyti turimas karjeros kompetencijas: žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą; bei užtikrinti karjeros kompetencijų ugdymo ilgalaikį poveikį bei tęstinumą.
  • Ugdyti savarankiškumą, gebėjimą įvertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros. 
  • Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
  • Teikti žinias apie profesijų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijų įgijimo galimybes bei apie aukštosiose mokyklose bei profesinio rengimo centruose vykdomas studijų ar mokymo programas, mokymo formas, trukmę, priėmimo taisykles, mokymosi sąlygas mokymo įstaigos mokiniams, mokytojams, tėvams. 
  • Mokiniams teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais.
  • Supažindinti su profesinio informavimo šaltiniais, patarti, kur rasti profesinio informavimo, konsultavimo institucijas, bei bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

Dokumentai:

Stojantiesiems 2024 metais:  

Naudingos nuorodos:

     

***

Archyvas

11.00 - 13.00

14.00 - 16.00Socialiniai partneriaiFacebook

Paieška

Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Visgailas
Norvaidė
Leonidas
Leonas

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius