Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 290532510, Lieporių g. 2, LT-78244 Šiauliai Tel./faks. (8 41) 552748, 8 695 07264, el. p. sauletekis@sauletekis.lt
Naudinga patirtis forume „Prancūzų kalba darbui ir karjerai“

Data: 2019-11-08

   Lapkričio 5 d. mūsų gimnazistės Agnė Mamaikaitė ir Tesa Vaičaitė dalyvavo Vilniuje Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vykusiame forume „Prancūzų kalba darbui ir karjerai“. Jame buvo kalbama apie prancūzų kalbos mokymą, studijas ir mokymąsi šia kalba. Forume dalyvavusios įmonės ir institucijos, kurių veikloje svarbi prancūzų kalbos kompetencija, susitiko su gimnazistais, studentais, mokytojais, dėstytojais, universitetų atstovais. Pranešėjai iš akademinio ir verslo pasaulių kėlė klausimus apie ekonominio pasaulio poreikius ir ekonominį kalbų vaidmenį.

   Praktinėse dirbtuvėse gimnazistai ir studentai pagal konkretų atvejį galėjo parengti savo CV ir parašyti motyvacinį laišką, artimiau susipažinti su specializuota prancūzų kalba.

   Diena buvo kupina įspūdžių, naudingos informacijos, todėl prabėgo itin greitai.

   Gausus būrys prancūzakalbių mokinių, studentų, mokytojų ir dėstytojų dar kartą įrodė kalbų mokymosi aktualumą.

 Prancūzų kalbos mokytoja Vilma Vaitekutienė



Prancūzų kalbos mokytoja Vilma Vaitekutienė




Kita informacijaKita informacija

2020-05-23 Kviečiame mokytis Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje!

Kviečiame nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokytis Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje!


Prašymus mokytis naujai komplektuojamose I (9-ose) ir III (11-oje) klasėse bei į laisvas vietas II (10-ose), IV (12-ose) klasėse siųskite el. pašto adresais:
sauletekis@sauletekis.lt, jurate@sauletekis.lt, regina@sauletekis.lt

Rasti prašymų mokytis formas bei daugiau sužinoti apie priėmimą mokytis galite paspaudę šią nuorodą: http://www.sauletekis.lt/puslapis/index.php?cid=1&pid=3&part=story

Prašymus mokytis galite pildyti ir laisva forma bei juos nufotografavę atsiųsti aukščiau nurodytais el. pašto adresais.

Dėl prašymų pildymo bei jų pateikimo, asmeninių pageidavimų ar išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 695 07264,  (8 41)  55 27 48,
elektroniniu paštu sauletekis@sauletekis.lt.

Gyvenantiems ne Šiaulių mieste ir norintiems mokytis „Saulėtekio“ gimnazijoje, tarpininkaujame dėl apgyvendinimo bendrabutyje.


BIOMEDICINOS MOKSLŲ, ROBOTIKOS, SPORTO KRYPTYS, 6 TARPTAUTINIAI ERASMUS+ PROJEKTAI, 16 BŪRELIŲ, MOKYMASIS NUOTOLINIU BŪDU




2020-05-22 Ačiū Jums, mokytojai

Nuoširdus AČIŪ, Mokytojau, už žinias, meilę, kantrybę, gyvenimo pamokas ir atvertas duris į pasaulį!

XI abiturientų laida



2020-05-15 Brangūs Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijos bendruomenės nariai

   Dėkojame už Jūsų skiriamą finansinę paramą gimnazijai. Jūsų dėka gimnazija kasmet gražėja, tampa modernesnė, vis labiau atitinkanti visuomenės, tėvų ir gimnazistų lūkesčius. 2018 metais gautos paramos lėšos tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazės turtinimui. Įrengtas Ramybės kambarys mokinių ir darbuotojų poilsiui, savižinos užsiėmimams (kambarys aprūpintas kompiuterine, vaizdo ir garso įranga bei moderniais baldais), sukurta „Lietuvybės kodo siena“, modernizuotas ir virtualiomis darbo vietomis aprūpintas anglų kalbos kabinetas, atnaujinta ugdymo(si) bazė naujomis mokymo priemonėmis.

   2019 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui. Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento pajamų mokesčio „Saulėtekio“ gimnazijai.

   Nutarę šią paramą skirti gimnazijai, Jūs galėsite nuo 2020 m. sausio 1 d. tai padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 prašymą ir pateikę jį elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

   Atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai VMI popieriniai prašymai nebus nagrinėjami!

   Prašymus per EDS galėsite pateikti ne tik savarankiškai, bet ir atvykę į gimnaziją, kur Jums tikrai pagelbės mūsų sekretoriato darbuotojai. Taip pat prašymus padės užsipildyti VMI darbuotojai bet kurios apskrities VMI padalinyje.

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 290532510.

Paramos gavėjo pavadinimas – „Saulėtekio“ gimnazija.

Primename, kad šią paramą Jūs galite skirti iki 2020 metų liepos 1 dienos.

Pagarbiai,

„Saulėtekio“ gimnazijos direktorė Jūratė Kaščiuškienė



2020-05-15 Kviečiame aplankyti „Poligonas 6“

   Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje kiekvieną pavasarį nuo 2016 metų pristatoma Šiaulių miesto mokyklų abiturientų menų egzamino kūrinių paroda „Poligonas“. Šių metų virtualioje parodoje „Poligonas 6 galime pamatyti mūsų gimnazijos abiturientų Deimantės Adeikytės, Aistės Pabražinskaitės, Ievos Navikaitės ir Gabrieliaus Pociliausko menų brandos egzamino darbus.

   Ši paroda – mokinių ir mokytojų pasidžiaugimas kūrybiniu rezultatu, proga įvertinti savo ir kitų darbus naujoje erdvėje.

   Dėkoju „Saulėtekio“ gimnazijos IKT specialistams Dariui Bertašiui ir Karoliui Kundrotui už pagalbą ruošiant šią parodą.

   Paroda pristatoma ir P.Višinskio bibliotekos puslapyje http://savb.lt/lt/renginys/virtuali-kurybiniu-darbu-paroda-poligonas-6/

Dailės mokytoja Rasa Prišmontienė



2020-05-14 Nuotolinio mokymo(si) uniforma „Saulėtekyje“ vėl pamatuota!

   Kai prasidėjus karantinui daugelis ugdymo įstaigų sprendė, kaip reikės organizuoti mokymą nuotoliniu būdu, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija jau turėjo savo sprendimą. Nuo 2014 m. gavus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pritarimą, gimnazijoje ugdymas organizuojamas ne tik įprastu, bet ir nuotoliniu būdu. Toks mokymas buvo taikomas mokiniams, kurie dėl įvairių priežasčių negalėjo sėdėti mokyklos suole ir įprastai mokytis, gyveno ar dirbo užsienyje, norėjo savarankiškai pasigilinti į vieną ar kitą mokomąjį dalyką.

   Prasidėjęs karantinas virtualioje erdvėje dar labiau sutelkė visą gimnazijos bendruomenę ir paskatino ieškoti kuo efektyvesnių būdų neįprastomis sąlygomis organizuoti sistemingą ir paveikų ugdymą(si). Gimnazijos informacinių technologijų specialistai: mokytojas metodininkas Darius Bertašius, informatikos mokslų daktaras, mokytojas Gražvydas Felinskas ir IT priežiūros inžinierius,  KTU studentas, beje, neseniai buvęs „Saulėtekio“ gimnazijos abiturientas Karolis Kundrotas, atskubėjo mokytojams į pagalbą. Jie surengė nuotolinius mokymus „Saulėtekio“ gimnazijos kolektyvui ir pristatė daugiau virtualios mokymo(si) aplinkos Moodle galimybių, kad nereikėtų ilgas valandas dalyvauti ilguose nuotoliniuose mokymuose pasirenkant mokymo platformas ir sprendžiant virtualios erdvės rebusus. Mokinių atostogų metu „Saulėtekyje“ buvo suorganizuoti trys nuotoliniai seminarai, kurių metu buvo aptarta, kaip sėkmingai naudotis vaizdo konferencijos aplinka BigBlueButton, kuri, anot mokytojo D. Bertašiaus, yra saugesnė nei kitos. Gimnazijos naudojama Moodle platforma administruojama gimnazijos serverių, todėl geriau apsaugomi naudotojų asmeniniai duomenys. Seminarų metu bendruomenė dalinosi nuotolinio mokymo patirtimi, tarėsi, kaip atnaujinti jau turimą medžiagą virtualioje mokymo(si) aplinkoje Moodle. Iškilus problemoms mokytojai visada sulaukdavo pagalbos iš savo buvusio mokinio K. Kundroto, kuris ne tik atsakė į iškilusius dalykinius klausimus, bet ir padėjo mokytojams susidaryti savo mokinių grupes, talpinti mokomąją medžiagą į Moodle platformą. Gimnazijos IT specialistai ne tik konsultavo gimnazijos pedagogus, bet ir patys daug dirbo, kad Moodle virtuali mokymo(si) aplinka sklandžiai veiktų, būtų prieinama kiekvienam „Saulėtekio“ gimnazistui. Gimnazijos direktorei Jūratei Kaščiuškienei buvo svarbu žinoti, ar visi gimnazistai turės kompiuterius ir galės mokytis nuotoliniu būdu, o neturintiems leido naudotis gimnazijos kompiuteriais.

   Kilo klausimų: o kaip mokiniams pavyks planuoti laiką, įsisavinti mokomąją medžiagą ir mokytis nuotoliniu būdu? Gimnazija ir čia rado sprendimą...

plačiau >>>

2020-05-05 „Olympis 2020 – Pavasario sesija“

   „Saulėtekio“ gimnazija moderni, visada atvira naujovėms. Tai įrodo ir pasiekimai informacinių technologijų srityje. Kovo 1 d. – balandžio 3 d. net 54 mūsų gimnazistai dalyvavo Tarptautiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020 – Pavasario sesija“. Dalyvauti moksleivius paskatino IT mokytojas Gražvydas Felinskas. Net 12 moksleivių iš jų laimėjo prizines vietas edukaciniame informacinių technologijų konkurse.

I gimnazijos klasių mokiniai, tapę laimėtojais, - Ineda Gaigalaitė, Ic kl., apdovanota II laipsnio diplomu už puikų rezultatą, Ernestas Sidabras ir Rugilė Siroveckytė, Ia kl., ir Mantas Lideikis, Ic kl., apdovanoti III laipsnio diplomais. II klasių lydere tapo Eva Bertašiūtė, užėmusi I vietą. Puikūs ir III klasių rezultatai: Evas Matiukas, IIIa kl., apdovanotas I laipsnio diplomu ir specialiu ženkleliu, Robertas Dapkus, Justinas Veligoras ir Justinas Žiogas, IIIa kl., įvertinti II laipsnio diplomais, Rokas Malinauskas, IIIa kl., - III laipsnio diplomu. Visas prizines vietas laimėjo ir mūsų IVb kl. mokiniai: Lukas ŠčiukasI laipsnio diplomas, Justas KatkevičiusII laipsnio ir Ugnius BrilisIII laipsnio diplomai.

Džiaugiamės pasiekimais ir sveikiname laimėtojus!

Loreta Andriuškevičienė



2020-04-14 Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d.

   Brandos egzaminai bus organizuojami!

Su 2020-ųjų metų brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas grafiku galite susipažinti Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje.

2019–2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS
ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

:: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja - DELFI transliacijoje "Kada ir kaip vyks brandos egzaminai?" ::

Mokyklos administracija



2020-04-13 Koronavirusas. Veiksmai ir rekomendacijos įtarus užsikrėtimą

 

Koronavirusas. Veiksmai ir rekomendacijos įtarus užsikrėtimą.
Dažniausiai užduodami klausimai.
Koronavirusas. Veiksmai ir rekomendacijos įtarus užsikrėtimą.
Dažniausiai užduodami klausimai.
 

 



2020-04-11 Atsargiai - erkės!



2020-03-18 Ką turi žinoti švietimo bendruomenė Lietuvoje paskelbus karantiną

Prašome susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta
detalia informacija, ką turi žinoti švietimo bendruomenė Lietuvoje paskelbus karantiną.

Atmintinė dėl koronaviruso >>>



2020-02-07 Saugus internetas

LIETUVOS POLICIJOS informacija - patarimai, kaip atpažinti sukčius ir ką daryti?

Informacija apie saugų apsipirkimą internete bei apie tai, kaip netapti nusikaltimų elektroninėje erdvėje auka:

   

:: VIDEO - istorijos, grįstos tikrais įvykiais ::



2018-06-22 Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

   Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

   Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

   Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė.













Socialiniai partneriai



Facebook

Paieška





Vardadieniai
Šiandien vardadienius švenčia

Kantautas
Kantvydė
Marcė

Lankomumas
Detaliau >>>

Egzaminatorius